کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

صفحه نخست /شوراهای پژوهشی/کمیته اخلاق در پژوهش های زیست ...

باتوجه به پیشرفت های روزافزون علوم پزشکی و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش های علوم پزشکی، تاکید بر رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در پژوهش ها، اجرای طرح های تحقیقاتی مختلف از جمله پژوهش بر روی انسان ها و جمع آوری و نگهداری اطلاعات، باعث افزایش نگرانی از سوء استفاده و زیان رسانیدن به انسان ها و عدم رعایت موازین اخلاقی در طراحی و اجرای طرح ها و بهره گیری نامشروع از این اطلاعات گشته است. لذا به منظور پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی در بیانیه های 1947 نورنبرگ و 1975 هلسینکی و 1978 بلمونت اصول، قواعد و موازینی در این زمینه وضع و به کشورها توصیه گردید که این کدهای اخلاقی را درپژوهش های علوم زیستی به مورد اجرا گذارند. این موضوع در هجدهمین گردهمایی EM/ACHR سازمان جهانی بهداشت در سال 1995 (در ریاض عربستان) نیز مطرح و مقرر گردید که کمیته های ملی اخلاق و به تبع آنها کمیته های دانشگاهی در پژوهش های علوم زیستی در تمامی کشورهای منطقه، آیین نامه ی کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی را تصویب و به مورد اجرا گذارند.
دانشگاه کردستان در تاریخ 23 مرداد ماه سال 1397 موفق به اخذ اعتبارنامه کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی گردید.

 نام عضوسمت در شورا
1 رحمت صادقی رئیس کمیته
2 محمد رحمان رحیمی دبیر کمیته
3 شمس الدین احمدی پژوهشگر
4 برهان حسینی نماینده جامعه
5 سید زکریا حسینی روحانی
6 شهره رضایی متخصص اخلاق پزشکی
7 امید عیسی نژاد پژوهشگر
8 شهرام محمدی حقوقدان
9 آزاد همتی متخصص آمار/اپیدمیولوژی
10 شعیب محمودی کارشناس کمیته