1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
قتل، سم، مسموم، مجازات، فقه.
سال 1399
مجله فقه و مباني حقوق اسلامي
شناسه DOI
پژوهشگران سهیلا رستمی ، وریا حفیدی ، فرزاد پارسا ، زهرا احمدی

چکیده

از جمله کاربردهای سم، استفاده از آن برای قتل بوده و هست. فقها در ارزیابی و تحلیل قتل با سم اختلاف نظر دارند. خاستگاه های این اختلاف، تفاوت در قدرت کشندگی سموم، تفاوت تأثیر سم بر اساس شرایط مقتول و کیفیت استفاده از آن است. اختلافات مذکور سبب تفاوت دیدگاه فقها در تبیین نوع قتل و کیفیت مجازات در آن شده است. به این صورت که گروهی از فقها قتل مذکور را عمد، و قصاص را لازم الاجرا و گروهی آن را شبه عمد و مستوجب دیه می دانند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی حکم قتلِ با سم در فقه اسلامی به صورت مستدل می پردازد. حاصل استقراء و بررسی ادله، پذیرش عمدی بودن قتلِ با سم و جواز قصاصِ قاتل در صورت وجود شرایط و درخواست اولیای دم، با ابزاری غیر از سم جهت اطمینان از عدم افراط در اجرای مجازات می باشد.