1403/03/05
سعداله ابراهیمی

سعداله ابراهیمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 16177495900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه کردستان؛ دانشکده علوم؛ اتاق: 533
تلفن: 087-33664600 (4269)

تحصیلات

 • کارشناسی فیزیک حالت جامد ، ارومیه ، ایران (1375 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه: -
 • کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد ، علم و صنعت ایران ، ایران (1379 - 1381)
  عنوان رساله: بررسی مسیرهای الکترون در لیزر الکترون آزاد با ویگلر واقعی و کانال یونی راهنما
 • دکترای تخصصی فیزیک محاسباتی (نانو مواد) (1387 - 1392)
  عنوان رساله: مدلسازی نانومکانیک پلیمرهای زیستی تقویت شده توسط نانوساختارهای کربنی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Molecular Dynamics Modeling of Buckling Behavior of Hydrogenated Graphyne Abbas Montazeri, Sadollah Ebrahimi, Ali Rajabpour, Hashem Rafii-Tabar (2015)
A molecular dynamics investigation of buckling behaviour of hydrogenated graphene Abbas Montazeri, Sadollah Ebrahimi, Hashem Rafii-Tabar (2014)
Computer study of critical exponents in two-dimensional systems of circular and sticklike nanoparticles Ali Dalafi, Dalafi Tahoora, Iraj Hadi, Sadollah Ebrahimi, Mahmoud Jafari (2013)
Computer Study of the Percolation Criterion in Two-Dimensional Systems of Circular and Sticklike Nanoparticles Dalafi Tahoora, Ali Dalafi, Mahmoud Jafari, Sadollah Ebrahimi, Iraj Hadi, Jamshid Sabbaghzadeh (2010)
Effect of ultrasound radiation on the size and size distribution of synthesized copper particles Jafar Moghimi-Rad, Fatemeh Zabihi, Iraj Hadi, Sadollah Ebrahimi, Taghi Dallali Isfahani, Jamshid Sabbaghzadeh (2010)
Cooling performance of a microchannel heat sink with nanofluids containing cylindrical nanoparticles (carbon nanotubes) Sadollah Ebrahimi, Jamshid Sabbaghzadeh, Maryamalsadat Lajevardi, Iraj Hadi (2010)
Electron trajectories and gain in a free-electron laser with realizable helical wiggler and ion-channel guiding Madhi Esmaeilzadeh, Sadollah Ebrahimi, Alaeddin Saiahian, Joseph E. Willett, Lori Jo Willett (2005)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بررسی کشش گرافن از داخل پروتئین های کولاژن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی سعداله ابراهیمی، عباس منتظری هدش، هاشم رفیعی تبار (1392)
Nanolayer Effects in Cooling Performance of a Microchannel Heat sink with Nanofluids Containing CNTs Sadollah Ebrahimi, Jamshid Sabbaghzadeh, Maryamalsadat Lajevardi, Iraj Hadi (2009)
Theoretical Model for Explaining CNTs Diameter and Nanolayer Effects in Enhancement Thermal Conductivity of CNTs Suspensions Sadollah Ebrahimi, Jamshid Sabbaghzadeh, Maryamalsadat Lajevardi, Iraj Hadi (2008)
Nanolayer Effects in Thermal Conductivity of Nanofluids Containing Cylindrical Nanoparticles Sadollah Ebrahimi, Jamshid Sabbaghzadeh, Maryamalsadat Lajevardi, Iraj Hadi (2007)
Analysis of Microchannel Heatsink Performance Using Spherical Nanofluids Maryamalsadat Lajevardi, Jamshid Sabbaghzadeh, Sadollah Ebrahimi, Iraj Hadi (2007)
سخنرانی
کتاب
Cutting Edge Nanotechnology Chapter 12: New Class of Coolants: Nanofluids Sadollah Ebrahimi, Anwar Gavili, Maryamalsadat Lajevardi, Taghi Dallali Isfahani, Iraj Hadi, Jamshid Sabbaghzadeh (2009)
پایان نامه
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • هدایت حرارتی نانوساختارها
 • نانو-اصطکاک
 • شیرین سازی
 • نانو مواد محاسباتی
 • نانو مواد
بیشتر

دانشجویان

 • زهرا آزاد
  نام: زهرا آزاد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
 • مریم ظاهری
  نام: مریم ظاهری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
 • مریم عزیزی
  نام: مریم عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
بیشتر

گالری تصاویر

تابستان 1394