31 خرداد 1397
سعداله ابراهيمي

سعداله ابراهیمی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه کردستان؛ دانشکده علوم؛ اتاق: 533
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک محاسباتی (نانو مواد)
تلفن: 087-33664600 (4269)
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک محاسباتی (نانو مواد) (1387 - 1392)
  عنوان رساله: مدلسازی نانومکانیک پلیمرهای زیستی تقویت شده توسط نانوساختارهای کربنی
 • کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد ، علم و صنعت ایران ، ایران (1379 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی مسیرهای الکترون در لیزر الکترون آزاد با ویگلر واقعی و کانال یونی راهنما
 • کارشناسی فیزیک حالت جامد ، ارومیه ، ایران (1375 - 1379)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

علایق پژوهشی

 • نانو-اصطکاک
 • شیرین سازی
 • نانو مواد محاسباتی
 • نانو مواد
 • هدایت حرارتی نانوساختارها
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
3
4
Sadollah Ebrahimi (2016) Effect of hydrogen coverage on the buckling of penta-graphene by molecular dynamics simulation Molecular Simulation: 42; 1485-1489
5
Ali Azizi, Sadollah Ebrahimi (2016) Uniaxial-Strain Effects in the Paclitaxel Drug Molecule Adsorption on Nitrogen-Doped Graphene International Journal of Nanoscience: 15; 5 pages
6
Sadollah Ebrahimi (2016) Influence of curvature on water desalination through the graphene membrane with Si-passivated nanopore Computational Materials Science: 124; 160-165
7
Abbas Montazeri, Sadollah Ebrahimi, Ali Rajabpour, Hashem Rafii-Tabar (2015) Molecular Dynamics Modeling of Buckling Behavior of Hydrogenated Graphyne NANO: 10; (1-8)1550105
8
9
10
Abbas Montazeri, Sadollah Ebrahimi, Hashem Rafii-Tabar (2014) A molecular dynamics investigation of buckling behaviour of hydrogenated graphene Molecular Simulation: 41; 1-7
11
12
Sadollah Ebrahimi, Abbas Montazeri, Hashem Rafii-Tabar (2013) Molecular dynamics study of a new mechanism for ripple formation on graphene nanoribbons at very low temperatures based on H2 physisorption SOLID STATE COMMUNICATIONS: 159; 84-87
13
Ali Dalafi, Dalafi Tahoora, Iraj Hadi, Sadollah Ebrahimi, Mahmoud Jafari (2013) Computer study of critical exponents in two-dimensional systems of circular and sticklike nanoparticles Computational Materials Science: 68; 287-289
14
Sadollah Ebrahimi, Kerasoos Ghafoori-Tabrizi, Hashem Rafii-Tabar (2013) Molecular dynamics simulation of the adhesive behavior of collagen on smooth and randomly rough TiO2 and Al2O3 surfaces Computational Materials Science: 71; 172-178
15
Sadollah Ebrahimi, Abbas Montazeri, Hashem Rafii-Tabar (2013) Molecular dynamics study of the interfacial mechanical properties of the graphene–collagen biological nanocomposite Computational Materials Science: 69; 29-39
16
Sadollah Ebrahimi, Kerasoos Ghafoori-Tabrizi, Hashem Rafii-Tabar (2012) Multi-scale computational modelling of the mechanical behaviour of the chitosan biological polymer embedded with graphene and carbon nanotube Computational Materials Science: 53; 347-353
17
Anwar Gavili, Sadollah Ebrahimi, Jamshid Sabbaghzadeh (2011) The Enhancement of Heat Transfer in a Two-Dimensional Enclosure Utilized with Nanofluids Containing Cylindrical Nanoparticles Journal of Computational and Theoretical Nanoscience: 8; 1-14
18
Dalafi Tahoora, Ali Dalafi, Mahmoud Jafari, Sadollah Ebrahimi, Iraj Hadi, Jamshid Sabbaghzadeh (2010) Computer Study of the Percolation Criterion in Two-Dimensional Systems of Circular and Sticklike Nanoparticles Journal of Computational and Theoretical Nanoscience: 7; 1-5
19
Jafar Moghimi-Rad, Fatemeh Zabihi, Iraj Hadi, Sadollah Ebrahimi, Taghi Dallali Isfahani, Jamshid Sabbaghzadeh (2010) Effect of ultrasound radiation on the size and size distribution of synthesized copper particles journal of materials science: 45; 3804-3811
20
Sadollah Ebrahimi, Jamshid Sabbaghzadeh, Maryamalsadat Lajevardi, Iraj Hadi (2010) Cooling performance of a microchannel heat sink with nanofluids containing cylindrical nanoparticles (carbon nanotubes) HEAT AND MASS TRANSFER: 10; 0599-(5p)
21
Jamshid Sabbaghzadeh, Sadollah Ebrahimi (2008) Numerical method to calculate non-uniformities in intensity and temperature profiles of slab lasers journal of modern optics: 55; 1209-1218
22
Jamshid Sabbaghzadeh, Sadollah Ebrahimi (2007) EFFECTIVE THERMAL CONDUCTIVITY OF NANOFLUIDS CONTAINING CYLINDRICAL NANOPARTICLES International Journal of Nanoscience: 6; 45-49
23
Madhi Esmaeilzadeh, Sadollah Ebrahimi, Alaeddin Saiahian, Joseph E. Willett, Lori Jo Willett (2005) Electron trajectories and gain in a free-electron laser with realizable helical wiggler and ion-channel guiding PHYSICS OF PLASMAS: 12; 093103 (7p)
24
سعداله ابراهیمی، مهدی اسماعیل زاده (1383) بررسی مسیر های الکترون در لیزر الکترون آزاد با میدان ویگلر مارپیچی واقعی و کانال یونی راهنما پژوهش فیزیک ایران: 4; 297-300
مقاله ارائه‌شده
1
مریم عزیزی، سعداله ابراهیمی (1396) بررسی اثر نقصهای استون-والز بر هدایت حرارتی گرافن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، ایران، تهران
2
سعداله ابراهیمی، عباس منتظری هدش، هاشم رفیعی تبار (1392) بررسی کشش گرافن از داخل پروتئین های کولاژن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی اولین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو، ایران، تهران
3
Sadollah Ebrahimi, Jamshid Sabbaghzadeh, Maryamalsadat Lajevardi, Iraj Hadi (2009) Nanolayer Effects in Cooling Performance of a Microchannel Heat sink with Nanofluids Containing CNTs The 4th Annual IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems, China, Shenzhen
4
Sadollah Ebrahimi, Jamshid Sabbaghzadeh, Maryamalsadat Lajevardi, Iraj Hadi (2008) Theoretical Model for Explaining CNTs Diameter and Nanolayer Effects in Enhancement Thermal Conductivity of CNTs Suspensions 2nd Conference on Nanostructures (NS2008), Iran, Kish Island
5
Sadollah Ebrahimi, Jamshid Sabbaghzadeh, Maryamalsadat Lajevardi, Iraj Hadi (2007) Nanolayer Effects in Thermal Conductivity of Nanofluids Containing Cylindrical Nanoparticles IEEE-NANO 2007, China, Hong Kong
6
Maryamalsadat Lajevardi, Jamshid Sabbaghzadeh, Sadollah Ebrahimi, Iraj Hadi (2007) Analysis of Microchannel Heatsink Performance Using Spherical Nanofluids IEEE-NANO 2007, China, Hong Kong
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
کتاب
1
Sadollah Ebrahimi, Anwar Gavili, Maryamalsadat Lajevardi, Taghi Dallali Isfahani, Iraj Hadi, Jamshid Sabbaghzadeh (2009) Cutting Edge Nanotechnology Chapter 12: New Class of Coolants: Nanofluids ISBN: 978-953-7619-93-0
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی

دانشجویان

 • مريم ظاهري
  نام و نام خانوادگی: مریم ظاهری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
 • مريم عزيزي
  نام و نام خانوادگی: مریم عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
 • زهرا آزاد
  نام و نام خانوادگی: زهرا آزاد
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

گالری تصاویر

تابستان 1394