1402/12/15
سعدون عزیزی

سعدون عزیزی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 65456
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 206
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت جریانهای فیلی در شبکه های مرکز داده با استفاده از الگوریتم جستجوی دوطرفه
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
شبکه مرکز داده، رایانش ابری، سیستمهای زمانبندی جریان، جریانهای فیلی و جریانهای موشی، مدیریت جریان، جستجوی دو طرفه
سال 1398
پژوهشگران سعدون عزیزی(استاد مشاور)، علیرضا عبداله پوری(استاد راهنما)، حسیبه ناصری(دانشجو)

چکیده

در طی سالهای اخیر رایانش ابری بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند بدین جهت بسیاری از سازمانهای بزرگ مراکز داده را در جهت برآورده ساختن نیازهای خود به کار میگیرند. شبکه های مرکز داده عموماً مسیرهای ارتباطی زیادی بین هر جفت از میزبانها برای دستیابی به پهنای باند دو بخشی بالا برای الگوهای ارتباطی دلخواه دارند؛ با اینحال، پروتکلهای مسیریابی موجود پشتیبانی کمی از مسیریابی تطبیقی بار-حساس میکنند. از اینرو، ما الگوریتم پیشنهادی خود را ارائه می دهیم که یک الگوریتم متمرکز و مبتنی بر جریان است. سیستم ما برای هدایت جریانهای فیلی برنامه ریزی شده و برای جریانهای موشی از مکانیسمECMP استفاده میکند. الگوریتم ما با استفاده از سیستم متمرکز بر ترافیک کل شبکه نظارت کرده و با استفاده از جستجوی دو طرفهای که انجام میدهد میزان بار روی هر مسیر را سنجیده و در آرایه ای نگه میدارد؛ سپس، ترافیک را از مسیرهایی با بار زیاد به مسیرهایی با بار کم انتقال میدهد. این عمل مانع از بروز تنگنا در مسیرهای مرکز داده خواهد شد. آزمایشات گسترده نشان میدهد که در مقایسه با دیگر الگوریتمهای زمانبندی موجود از جملهECMP و Static ،DiFS مکانیسم ارائه شده ما میتواند گذردهی سیستم را بهبود بخشیده و تأخیر کمتری را داشته باشد و در تمامی الگوهای ترافیکی عملکرد بسیار بهتری از خود نشان میدهد.