1402/12/15
سعدون عزیزی

سعدون عزیزی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 65456
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 206
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک الگوریتم غیرمتمرکز تعادل بار برای زمانبندی کارها در محیط های چند ابری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رایانش چند ابری، تعادل بار، زمانبندی کارها، رویکرد غیرمتمرکز، سود، کیفیت سرویس، عدالت.
سال 1402
پژوهشگران علیرضا عبداله پوری(استاد مشاور)، سعدون عزیزی(استاد راهنما)، سروه محمودی(دانشجو)

چکیده

رایانش ابری به عنوان یک مدل محاسباتی مبتنی برابرمی‌باشدکه خدمات متنوع از جمله برنامه‌های کاربردی، محاسبات، شبکه و ذخیره‌سازی را برای کاربران فراهم می‌نماید. برای دستیابی کاربر به امنیت بیشتر داده‌ها، در دسترس بودن، اجتناب از قفل شدگی میزبان و ارائه خدمات مطابق با توافق‌نامه سطح خدمات، استفاده از چند ابر به جای یک ابر به عنوان یک راه‌حل مناسب و البته چالش برانگیز پیشنهاد می‌شود. با رشد و توسعه سریع سرویس‌های ابری، تعادل بار به یکی از چالش‌های کلیدی در محیط‌های چندابری بین محققان و صنعت تبدیل شده است. عدم رعایت تعادل بار منجر به نقض توافق‌نامه‌ سطح خدمات، کاهش نرخ درآمد و هدر رفت منابع می‌شود. بنابراین، ارائه دهندگان خدمات ابری برای استفاده موثر از منابع توزیع شده و کسب رضایت کاربران، به دنبال یک تعادل کارآمد بین منافع مالی خود و رضایت کاربر از طریق تعادل بار مناسب هستند. تاکنون الگوریتم-های زیادی برای مسئله تعادل بار در محیط‌های چندابری ارائه شده است که می‌توان آنها را به دو دسته متمرکز و غیر‌متمرکز تقسیم بندی کرد. الگوریتم‌های متمرکز، تمامی درخواست‌های کاربران توسط یک واحد مرکزی دریافت می‌شود. محدودیت اصلی این رویکرد، معضل نقطه شکست واحد و عدم مقیاس‌پذیری آن است. اما در الگوریتم‌های غیرمتمرکز، چندین واحد مسئولیت توزیع بار را بر عهده دارند. اگرچه الگوریتم‌های غیرمتمرکز مقیاس‌پذیرو تحمل‌پذیر شکست هستند اما با توجه به آنکه هر واحد به طور جداگانه بار دریافتی را توزیع می‌کند، برقراری تعادل بار در آن پیچیده‌تر و چالش ‌برانگیزتر است. ناهمگنی منابع، تنوع در قیمت‌گذاری و رعایت کیفیت سرویس می‌تواند پیچیدگی این مسئله را بیشتر کند. تمرکز این تحقیق روی مسئله زمان‌بندی کارها در محیط‌های چندابری می‌باشد. مشارکت اصلی ما شامل موارد زیر است. ابتدا، یک معماری توزیع شده جهت توزیع کارهای کاربران در محیط‌های چندابری ارائه می‌شود. سپس یک مدل بهینه‌سازی برنامه‌ریزی غیرخطی صحیح مختلط با هدف بهینه‌سازی سود ارائه‌دهندگان ارائه می‌شود. مدل ارائه شده به گونه‌ای است که در آن معیارهای کیفیت سرویس از دیدگاه کاربران و رعایت عدالت در بین ارائه‌دهندگان ابر در نظر گرفته شده است. در ادامه، یک الگوریتم ابتکاری غیرمتمرکز برای حل مسئله پیشنهاد می‌گردد. الگوریتم پیشنهادی شامل دو بخش توزیع بار بین ارائه‌دهندگان و زمان‌بندی کارهای ارسال شده به هر ارائه‌دهنده می‌باشد. در بخش اول به منظور توزیع بار متناسب بین ارائه‌دهنده‌ها، به هر ارائه‌دهنده یک وزن متناسب با میزان منابع در دسترس و هزینه خدمات آنها تخصیص داده می‌شود و بر اساس آن ارائه‌دهنده مناسب انتخاب می‌گردد. دربخش دوم با هدف کسب رضایت کاربران، تخصیص منابع به کارها بر اساس مهلت زمانی کارها انجام می‌شود. در نهایت، برای ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی از شبیه‌ساز CloudSimPlus 4.0 استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام آزمایش‌های متنوع و گسترده نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر روش‌ها عملکرد به مراتب بهتری از نظر بهره‌وری منابع، رعایت کیفیت سرویس، سود بدست آمده و عدالت بین سود ارائه‌دهندگان برخوردار است.