1403/01/31
پیمان سلامی

پیمان سلامی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 3
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی در کشاورزی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1390 - 1395)
  عنوان رساله: طراحی و ساخت سامانه ی PV/T مجهز به صفحات منعکس کننده خورشیدی به منظور افزایش بازده انرژی
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1389)
  عنوان رساله: تحلیل انرژی نهاده-ستانده و هدررفته در تولید توت فرنگی در استان کردستان
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی-ماشین های کشاورزی ، دانشگاه بوعلی سینا ، ایران (1377 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Greenhouse gas emission reduction potential, energy and exergy analysis of combined microwave-convective dryer Hosain Darvishi, Jalal Khodaei, Nasser Behroozi-Khazaei, Payman Salami, Hadi Samimi Akhijahani (2023)
Thermal analysis of a solar dryer equipped with PTSC and PCM using experimental and numerical methods Zakaria Alimohammadi, Hadi Samimi Akhijahani, Payman Salami (2020)
The effect of land size on total input energy of strawberry production in Iran Payman Salami, Hojat Ahmadi, Alireza Keyhani (2011)
Strawberry post-harvest energy losses in Iran Payman Salami, Hojat Ahmadi, Alireza Keyhani, Mohammad Sarsaifee (2010)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی دمای سیال خروجی از جمع کننده سهموی ذکریا علیمحمدی، هادی صمیمی اخیجهانی، پیمان سلامی (1398)
The relation between different indices and temperature by Evolutionary Polynomial Regression for a PV/T system Payman Salami, Yahya Ajabshirchi, Shamsollah Abdollahpour, Hossein Behfar (2016)
بررسی شاخص های مختلف برای طراحی و ساخت یک سامانه ی PV/T به روش دینامیک سیالات محاسباتی پیمان سلامی، یحیی عجبشیرچی، شمس اله عبداله پور، حسین بهفر (1395)
بررسی روابط رگرسیون خطی و غیرخطی بین شاخص های مختلف با دمای یک سامانه PV/T پیمان سلامی، یحیی عجبشیرچی، شمس اله عبداله پور، حسین بهفر (1395)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
پایان نامه
ارزیابی چرخه حیات تولید بیوگاز از گیاهان علوفه‌ای نادر صفائی، سمیرا زارعی، پیمان سلامی (1402)
بررسی تأثیر ترکیب نانو ذرات اکسید مس و آب مقطر بر روی راندمان یک سامانه فتوولتائیک _حرارتی مهری قادری، هادی صمیمی اخیجهانی، پیمان سلامی، سمیرا زارعی (1402)
ارزیابی چرخه حیات تولید بیوگاز از کود دامی و پسماند کشاورزی وحید کریمیان، سمیرا زارعی، پیمان سلامی (1401)
ساخت و ارزیابی سامانه هوشمند ردیف کار ماشین کاشت نخود واحد ابراهیمی، پیمان سلامی، هادی صمیمی اخیجهانی (1400)
ساخت وارزیابی سامانه آبشیرینکن مجهز به کلکتور سهموی و سامانه تحت خلاء ذکریا علیمحمدی، هادی صمیمی اخیجهانی، پیمان سلامی (1399)
بهینه سازی تیغه برش دروگر برداشت کلزا با رویکرد کاهش مصرف انرژی قانع احمدزاده، پیمان سلامی، محمد رضا ملکی، کاوه ملازاده (1399)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • سامانه های فتوولتائیک
 • ارزیابی چرخه حیات
 • انرژی های تجدیدپذیر
بیشتر