1403/03/05
پرهام مرادی دولت آبادی

پرهام مرادی دولت آبادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 654
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل اتوماتیک تولید با استفاده از سیستمهای چند عامله
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کنترل اتوماتیک تولید، سیستمهای چند عامله، هوش مصنوعی
سال 1388
پژوهشگران فاطمه دانشفر(دانشجو)، حسن بیورانی(استاد راهنما)، پرهام مرادی دولت آبادی(استاد مشاور)

چکیده

در این پایان نامه، از کنترل کننده های هوشمندی استفاده شده است که در ساختار آن ها، از استانداردهای عملکرد کنترل بهره گرفته شده است تا علاوه بر کنترل مناسب بار-فرکانس، از این استانداردها پیروی کنند. نتایج نشان داد با به کارگیری استانداردهای عملکرد در ساختار کنترل کننده، عملکرد کنترل کننده در برآوردن اهداف کنترلی از جمله کاهش زمان نشست و فراجهش بهبود می یابد. در این پایان نامه، علاوه بر استفاده از الگوریتم های کلاسیک، از کنترل کننده مبتنی بر سیستمهای چندعامله و با لحاظ کردن استانداردهای عملکرد استفاده شد تا هم از فرسودگی تجهیزات گاورنر کم کند و هم از استانداردهای عملکرد NERC پیروی کرده تا قابلیت اطمینان را افزایش دهد. نتایج نشان می دهد که کنترل کننده هایی که از استانداردهای NERC پیروی می کنند، عملکرد مناسب تری داشته و پاسخ فرکانسی آن ها بهبود یافته است.