1403/03/05
پرهام مرادی دولت آبادی

پرهام مرادی دولت آبادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 654
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شخصی سازی موتورهای جستجو با استفاده از شبکه های مفهومی فازی و ابزارهای داده کاوی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
وب کاوی- موتور حستجو- شخصی سازی وب- پروفایل کاربران-الگوریتم خوشه بندی- شیکه های مفهومی فازی
سال 1388
پژوهشگران بتول ارزانیان ، پرهام مرادی دولت آبادی ، فردین اخلاقیان طاب

چکیده

امروزه شخصی سازی اطلاعات وب به یک پدیده محبوب بران;کاربران وب تبدیل شده است و نقش مهم ی ر ا در سرعت دسترسی و فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز کاربران بر طبق علایق آنه ا ایفا م ی کند. در این میان شخصی سازی نتایج حاصل از موتورهای جستجوی وب از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. در این مقاله روش جدیدی برای شخصی سازی نتایج از موتورهای جستجو با استفاده از شبکه های مفهومی سازگا ر اتوماتیک ارائه شده است . در روش پیشنهادی ابتد ا با در نظر گرفتن پروفایل تعدادی از کاربران مورد نظ ر یک الگوریتم خوشه بندی بر روی آنها اعمال می شود و سپس یک شبکه مفهومی فازی برای هرخوشه بصورت اتوماتیک ساخته م ی شود. نتایج جستجوی کاربر جدید نیز با یک شبکه مفهومی فازی نمایش داده میشود. الگوریتم رتبه بندی از این شبکه های مفهومی فازی برای رتبه بندی مجدد نتایج جستجو متناسب با علایق کاربر استفاده م ی نماید. علاوه بر ای ن پروفایل کاربر جدید برای به روز رسانی شبکه مفهومی فازی مربوطه و سازگاری سیستم بکار برده می شود . نتا یج حاصل از تست سیستم نشان میدهد که سیستم پیشنهادی رتبه بندی متناسب تری نسبت به موتور جستجوی گوگل و یاهو به هر کاربر ارائه می نماید