1403/03/09
پیام خسروی نیا

پیام خسروی نیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 43215
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: ایران، سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان-دانشکده کشاورزی-گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 087-33664600-8-داخلی 3340

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه آجی چای در استان آذربایجان شرقی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
تغییر اقلیم، ریز مقیاس نمایی، LARS-WG، رواناب، سیستم استنتاج فازی-عصبی
سال 1391
پژوهشگران هادی ثانی خانی ، سعید پور یوسف ، پیام خسروی نیا ، یعقوب دین پژوه

چکیده

تغییر در دما و الگوی بارش اثرات زیادی بر کمیت و کیفیت منابع آب به خصوص مناطق خشک نظیر ایران دارد. در سالهای اخیر وقوع خشکسالیهای متعدد در ایران خطری جدی برای منابع آب محسوب می شود. به دلیل افزایش میزان آب مورد تقاضا، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب در حوضه آجی چای در استان آذربایجان شرقی پرداخته میشود. جهت پیش بینی تغییر اقلیم بر مبنای مدلهای گردش عمومی (GCM) از مدل LARS-WG جهت ریز مقیاس نمایی استفاده گردید. با استفاده از LARS-WG تغییر اقلیم در حوضه آجیچای با به کار گیری مدل HADCM3 و سناریوهای A2، A1B و B1 در افق 2055 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از افزایش دما و کاهش بارش در منطقه بودند. همچنین جهت شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه، از سیستم استنتاج فازی-عصبی مبتنی بر روش افراز شبکه استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از کاهش قابل توجه میزان رواناب در حوضه بودند. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده لازم است تا جهت سازگاری با تغییر اقلیم، راهکارهای مدیریتی مناسب در سطح حوضه مورد توجه قرار گیرد.