1402/12/15
سیدامید رستگار

سیدامید رستگار

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 456
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1391 - 1394)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Copper recovery from printed circuit boards leaching solution with bioelectricity generation using microbial fuel cell Delnia Sobhani, Seyed Omid Rastegar, Mehrdad Khamforoush, Tingyue Gu, Arina Khosravi (2023)
Bioleaching of carbide waste using spent culture of Acidithiobacillus bacteria: Effective factor evaluation and ecological risk assessment Meghdad Pirsaheb, Sara Zadsar, Hooshyar Hossini, Seyed Omid Rastegar, Hyunjung Kim (2022)
Bioleaching and ecological toxicity assessment of carbide slag waste using Acidithiobacillus bacteria Meghdad Pirsaheb, Sara Zadsar, Seyed Omid Rastegar, Tingyue Gu, Hooshyar Hossini (2021)
Ultrasound-assisted leaching of spent lithium ion batteries by natural organic acids and H2O2 Mehdi Esmaeili, Seyed Omid Rastegar, Reza Beigzadeh, Tingyue Gu (2020)
Biodegradation mechanism of arsenopyrite mine tailing with Acidithiobacillus ferrooxidans and influence of ferric supplements Rene A. Silva, Jeonghyun Park, Sadia Ilyas, Danilo Borja, Honbo Zhao, Hyunjung Kim, Martin Urík, Seyed Omid Rastegar (2020)
استخراج نیکل از پسماند خاکستر نفت کوره با استفاده از فرآیند سونولیچینگ گلاویژ رحیمی سرابشهرک، سیدامید رستگار، فرهاد رحمانی چیانه (1399)
حذف رنگ کریستال ویوله از پسابهای سنتتیک با استفاده از فرایند الکتروکواگولاسیون حاوی الکترودهای استیل- پلاتین هیوا حسینی، رویا جلیلیان، حدیث فتاحی، شهره حشمتی، ابوالفضل نعیم آبادی، هوشیار حسینی، سیدامید رستگار (1399)
Ultrasound-assisted leaching of vanadium from fly ash using lemon juice organic acids Galavizh Rahimi Sarabshahrak, Seyed Omid Rastegar, Farhad Rahmani Chianeh, Tingyue Gu (2020)
Advances in bioleaching for recovery of metals and bioremediation of fuel ash and sewage sludge Tingyue Gu, Seyed Omid Rastegar, Seyyed Mohammad Mousavi, Ming Li, Minghua Zhou (2018)
Bioleaching of fuel-oil ash using Acidithiobacillus thiooxidans in shake flasks and a slurry bubble column bioreactor Seyed Omid Rastegar, Seyyed Mohammad Mousavi, Seyed Abbas Shojaosadati, Tingyue Gu (2016)
Bioleaching of an oil-fired residual: process optimization and nanostructure NaV6O15 synthesis from the bioleachate Seyed Omid Rastegar, Seyyed Mohammad Mousavi, Seyed Abbas Shojaosadati (2015)
Cr and Ni recovery during bioleaching of dewatered metal-plating sludge using Acidithiobacillus ferrooxidans Seyed Omid Rastegar, Seyyed Mohammad Mousavi, Seyed Abbas Shojaosadati (2014)
Optimization of petroleum refinery effluent treatment in a UASB reactor using response surface methodology Seyed Omid Rastegar, Seyyed Mohammad Mousavi, Seyed Abbas Shojaosadati, Sohaila sheibani (2011)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
استفاده از فرایند سونولیچینگ به منظور استخراج فلز نیکل از پسماند خاکسترنفت کوره گلاویژ رحیمی سرابشهرک، سیدامید رستگار، فرهاد رحمانی چیانه، سینا حیاتی (1398)
مروری بر استفاده از پلیمرهای طبیعی در مهندسی بافت سینا حیاتی، سیدامید رستگار، گلاویژ رحیمی سرابشهرک (1398)
بهینه سازی استخراج وانادیم و نیکل با استفاده از فرایند سونوبیولیچینگ گلاویژ رحیمی سرابشهرک، سیدامید رستگار، فرهاد رحمانی چیانه (1398)
جذب گرنت
جایزه کاظمی آشتیانی سیدامید رستگار (1398)
پایان نامه
بازیابی فلزات سنگین از پساب با استفاده از پیل سوختی میکروبی بر پایه الکترود گرافن اکسید کاهش یافته علیرضا صمدی، سیدامید رستگار، مهرداد خامفروش، سیدمجتبی امینی نسب (1402)
تولید سوخت بیودیزل با استفاده از نانوکاتالیستهای بازی بر پایه خاکستر بادی بهبود یافته نگین شیخی، سیدامید رستگار، فرهاد رحمانی چیانه، فرانک اخلاقیان طاب (1400)
بهینه سازی فرایند سونوبیولیچینگ به منظور استخراج فلزات باارزش از پسماند کوره های نیروگاهی گلاویژ رحیمی سرابشهرک، فرهاد رحمانی چیانه، سیدامید رستگار (1398)
کسب مقام در جشنواره
کسب جایزه کاظمی آشتیانی سیدامید رستگار (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • پیل سوختی میکروبی
 • بهینه سازی و شبیه سازی فرایند های زیستی
 • استخراج زیستی فلزات باارزش (بیولیچینگ)
 • تصفیه آب و پساب های صنعتی
بیشتر

دانشجویان

 • فریبا حسین زاده
  نام: فریبا حسین زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی
  پایان نامه: استخراج فلزات باارزش از کاتالیست فرسوده خودروها با روش سونوبیولیچینگ
 • گلاویژ رحیمی
  نام: گلاویژ رحیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی شیمی
  پایان نامه: استخراج فلزات باارزش از خاکستر کوره های نیروگاهی با روش سونوبیولیچینگ
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه مهندسی شیمی (1397 - ادامه دارد)
بیشتر