1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
آناتومی مفهوم «دانش آموخته»: تحلیل کیفی برداشت و تجارب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اعضای هیئت علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان، پدیدارنگاری، اشتغال
سال 1396
مجله پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي-موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
شناسه DOI
پژوهشگران ناصر شیربگی ، نعمت اله عزیزی ، شبنم بهرامی

چکیده

هدف این پژوهش آگاهی از برداشت و تجارب اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مفهوم دانش آموخته دانشگاهی بود. پژوهش با رویکردی تفسیری و کیفی و با راهبرد پدیدارنگاری انجام شد. میدان تحقیق دانشگاه کردستان و مشارکت کنندگان 42 نفر (25 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت و 17 نفر از دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی) بودند. نمونه گیری با روش هدفمند و با حداکثر تنوع انجام شد. برای جمع-آوری داده ها از یک منشور مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده ها با استفاده از کدگذاری نظری تحلیل شدند که درنتیجه شش مقوله توصیف در مورد مفهوم دانش آموخته تحت عناوین ذیل احصا گردید: محصول دانشگاه، سفیر دانشگاه، یادگیرنده مادام العمر، کاریاب پراسترس، کنشگر اجتماعی و کاربر دانش در شغل به دست آمد. دانشجویان بیشتر از اساتید به مقولات محصول دانشگاه، کاریاب پراسترس و کنشگر اجتماعی تأکید داشتند. اساتید نیز بیشتر بر مقولات یادگیرنده مادام العمر، کاربر دانش در شغل و سفیر دانشگاه تأکید داشتند. بیشترین احساس ناخوشایند از دانش آموختگی مربوط به دانشجویان بود، هم چنین بیشترین حس خوشایند از دانش آموختگی به اساتید مربوط می شد. احتمالاً به این دلیل که شغل مرتبط با تحصیلاتشان را به دست آورده اند. نکته جالب دیگر آن است که مفهوم دانش آموخته در نزد زنان در مقایسه با مردان به دلیل مسایلی مانند ازدواج و نگهداری از فرزندان متفاوت ظاهر شده بود. درزمینه برداشت های متفاوت از مفهوم دانش آموخته، به نظر می رسد تنوع نظریه ها، برداشت های سیاسی و اجتماعی، تصوراتی را به وجود می آورد که باعث می شود که تعریف ها، اندازه گیری ها و یافته ها یکدست و یکپارچه نباشد. یافته های پژوهش پیشنهاد می کند که دانشگاه ها، دانش آموختگان را به عنوان ذی نفعان اصلی خود در نظر گرفته و اقداماتی شفاف برای برقراری ارتباط با آنان به کارگیرند. نکته دیگر آن است که وجود فناوری های نوین و شبکه های اجتماعی می تواند در اشتغال و شرایط کاری برابر برای دانش آموختگان نقشی تعیین کننده ایفا نماید. دانشگاه ها با ارائه خدمات بهتر به دانش آموختگانشان می توانند طرح های ارزشمندی برای آنان ارائه دهند و عضویت در انجمن های دانش آموختگان را برای آنان جذاب تر سازند