1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه دیدگاههای تربیت اخلاقی عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
عنصرالمعالی، قابوس نامه، اخلاق، تربیت اخلاقی، روشهای تربیت
سال 1395
پژوهشگران مریم اسماعیلی(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، سید احمد پارسا(استاد مشاور)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه دیدگاههای تربیت اخلاقی عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر انجام گرفت. این پژوهش جزء مطالعات توصیفی و با رویکرد کیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی و کیفی کتاب قابوس نامه و همچنین تحلیل نتایج مصاحبه با 6 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که تربیت اخلاقی مورد نظر عنصرالمعالی با رویکرد تربیت اخلاقی جاری در جامعه انطباق اندکی دارد.