1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
جنسیت و برنامه درسی: تحلیل برنامه های درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
جنسیت- کلیشه های جنسی- نقش های جنسی- هویت جنسی
سال 1392
پژوهشگران محسن مسعودی(دانشجو)، جمال سلیمی(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

چکیده: از مهم ترین اهداف نظام های آموزش وپرورش،شناخت،تربیت وبالندگی دختران امروز و زنان فردا است. معرفت شناسان با دیدگاه زنانه،زنان را به عنوان گروهی که تجربه های متفاوت از مردان دارند،دارای ویژگی های خاص خود می دانند، ومردان را به عنوان گروهی با ارزش ها و خصوصیات متفاوت در شرایطی نمی بینند، که بتوانند مرجع زن باشند و قضاوتی صحیح در مورد زنان داشته باشند.اشکال استفاده از نظریه های دارای سوگیری آن است که بسیاری از ابعاد و تجربه های گروه های دیگر از جمله زنان، دختران مورد توجه قرار نمی گیرند. در نتیجه این نظریه ها، ضمن ایجاد نگرش ها و معیارهای خاص، توجه را از مقوله های کلی مورد توجه دختران/زنان در یک فرهنگ خاص یا در فرهنگ های گوناگون باز می دارند. به تدریج،تاکید زن به جنسیت، ودر سال های اخیر به گروه تبدیل شده است. بسیاری از مسائل مربوط به شناخت،تربیت وبالندگی دختران/زنان، نقطه نظرات کاربردی و پژوهشی جدیدتری را طلب می کند. رسالت آموزش و پرورش در قرن بیست و یکم، این است که ضمن فراهم ساختن فرصت های برابر در کلیه ابعاد و سطوح و مشارکت کامل زنان و مردان در تصمیم گیری، سیاست گذاری و مدیریت، شرایط پژوهشی مناسب را جهت ترسیم سیمای واقعی دختران امروز در جامعه به وجود آورد. در تاریخ زندگی بشر،هیچ گاه آموزش و پرورش، به عنوان اساسی ترین رکن توسعه اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، مانند امروز اساس بقا، تحول پیشرفت همه جانبه وپایدار زنان و مردان در جوامع نبوده است.در شرایطی که آموزش وپرورش عامل ممتاز راه حل یابی شناخته شده است (کینک و اشنایدر، 1374) شناختف تربیت و بالندگی دختران امروز وزنان فردا، به عنوان نیمی از جمعیت جهانیف از مهم ترین اهداف نظام های آموزش وپرورش است. هدف این پژوهش بررسی مولفه های کلیشه های جنسی- نقش های جنسی- هویت جنسی در برنامه های درسی علوم اجتماعی دوره راهنمایی است.