1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی علل آموزشی دشواری های خواندن فارسی در دانش آموزان پایه ی دوم ابتدایی شهر سنندج
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آموزش - خواندن- پایه دوم
سال 1387
پژوهشگران وریا غفاری(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، سید احمد پارسا(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی علل آموزشی دشواری های خواندن فارسی در دانش آموزان پایه ی دوم ابتدایی شهر سنندج بود .