1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وضعیت رهبری فراگیر در مدارس متوسطه شهر سنندج
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی وضعیت رهبری فراگیر در مدارس متوسطه شهر سنندج
سال 1390
پژوهشگران یونس صحرانورد(دانشجو)، خلیل غلامی(استاد راهنما)، محمد امجد زبردست(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

موضوعی که در این پژوهش مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفت بررسی وضعیت رهبری فراگیر در مدارس متوسطه ی شهر سنندج بود. برای این کار چون در ابتدا پرسش نامه ای مطابق با بافت آموزشی مان در اختیار نداشتیم بنابراین برای اجرا و تکمیل کارمان در گام اول با توجه به مطالعه ی جامع پیشینه ی ادبی رهبری فراگیر که از زوایای مختلف توسط پژوهشگران این عرصه از رهبری تا این برهه از زمان انجام گرفته بود، توانستیم طبق یک فرایند علمی پرسش نامه ی استانداردی طراحی کنیم که راه را برای محققان در پژوهش های آتی در این حوزه از علم باز کند تا بتوانند علاوه بر تکمیل و اصلاح کارمان تحقیقاتی به صورت زنجیره ای و فرایند محور در عرصه رهبری فراگیر در کشورمان انجام دهند تا روز به روز بر اطلاعات و آگاهی ما راجع به مفهوم و چگونگی مدل رهبری فراگیر در سیستم آموزشی مان و هم چنین دیگر نظام های آموزشی افزوده شود و هم چنین بتوانیم از نقاط قوت و محاسن این مدل رهبری در فضاهای آموزشی مان استفاده کنیم چون همان طور که در خصوص بررسی ادبیات پژوهشی در فصل دوم بیان کردیم مدل رهبری فراگیر اگر اصولی و با درایت در فضاهای آموزشی مان به کار برده شود با توجه به پتانسیل، قابلیت و جامعیت که در عرصه سازمانی دارد می تواند در تمام سیستم آموزشی مان از حوزه ی کاری سطوح مدیران ارشد گرفته تا مدیران اجرایی و عملیاتی سودمند و اثربخش باشد و زمینه ی اصلاح و توسعه ی سازمانی را فراهم کند.