1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
رویکردهای تربیت سیاسی در دوره ابتدایی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تربیت- سیاسی- تربیت مدنی- تربیت سیاسی
سال 1389
پژوهشگران سه رکاو احمدی(دانشجو)، کیوان بلند همتان(استاد راهنما)، نعمت اله عزیزی(استاد مشاور)

چکیده

بقا، توسعه و پیشرفت جوامع مستلزم وجود و فعالیت مسمر نهادهای مختلفی است. در این میان نهاد تعلیم و تربیت دارای جایگاه ویژه ای است. از این رو نظام های سیاسی به این نهاد توجهی ویژه داشته اند. به همین دلیل نظام های سیاسی به تربیت سیاسی رو آورده و در کتاب های درسی بدان توجه می کنندو این تحقیق با بررسی رویکردهای تربیت سیاسی در دوره ابتدایی به تحلیل محتوای درسی و فعالیت های فوق برنامه مدارس در دوره ابتدایی پرداخته است...