1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
نگرش معلمان ابتدایی شهر سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ارزشیابی توصیفی-نگرش- معلمان ابتدایی- سنندج
سال 1388
پژوهشگران شهریار حیدری(دانشجو)، نعمت اله عزیزی(استاد راهنما)، کیوان بلند همتان(استاد مشاور)

چکیده

هدف این تحقیق سنجش نگرش معلمان ابتدایی سهر سنندج نسبت به ارزشیابی توصیفی می باشد