1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان توسعه یافتگی استان کردستان بر پایه شاخصهای توسعه انسانی سازمان ملل متحد.
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1387
پژوهشگران نعمت اله عزیزی ، جمال سلیمی

چکیده

ثبت نشده‌است!