1403/03/30
نعمت اله عزیزی

نعمت اله عزیزی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57193759100
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: +988733665283

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی رویکردهای آموزشی و آموزش های ضمن خدمت در نظام تربیت معلم ایران، فنلاند، انگلستان و ژاپن
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
رویکردهای آموزشی؛ آموزش ضمن خدمت؛ نظام تربیت معلم؛ پژوهش تطبیقی
سال 1401
مجله پژوهش در تربيت معلم
شناسه DOI
پژوهشگران حامد پاسالاری ، نعمت اله عزیزی ، خلیل غلامی

چکیده

رویکرد آموزشی، روشی برای نگریستن به آموزش و یادگیری، و زیربنای هر رویکرد آموزشی، دیدگاه نظری در خصوص ماهیت آموزش و چگونگی یادگیری در محیط­های آموزشی متنوع است. هر رویکردی به ایجاد روش­هایی منجر می­شود که فعالیت­ها و تکنیک­های کلاس درس برای کمک به یادگیری را شکل می­دهد. آموزش ضمن خدمت معلمان، یک فعالیت حرفه­ای و شخصی به منظور ارتقای کارایی، توانایی، دانش و انگیزه در فرایند زندگی حرفه­ای می باشد و به دنبال آن است که محیط­های مستعد و موثری را برای توسعه اثربخشی معلمان در کلاس درس ایجاد نماید. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی­های نظام تربیت معلم با تأکید بر رویکردهای آموزشی و آموزش ضمن خدمت معلمان در فنلاند، انگلستان، ژاپن و ایران است. بازتعریف و بهبود رویکردهای آموزشی و سازوکارهای آموزش های ضمن خدمت در آموزش معلمان، نیازمند نیازسنجی و استفاده از تجارب دیگر کشورها است. اگر هدف پژوهش­های تطبیقی، شناسایی شباهت­ها و تفاوت­ها بین موجودیت های اجتماعی است، با توجه به تسلط زبان علمی در نهادهای آموزشی متناسب با تعییرات دانش و فن­آوری در بستر جهانی سازی، فهم و استفاده از ظرفیت­های مفید دیگر کشورها در تعریف و به کارگیری رویکردهای آموزشی متنوع و کیفی کردن آموزش­های ضمن خدمت ضروری است. روش انجام این پژوهش، تطبیقی است که با رویکرد کیفی و با استفاده از الگوی چهار مرحله ای بردی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از اسناد و مدارک علمی موجود و هم­چنین نتایج گزارش­های منتشر شده در خصوص نظام تربیت معلم در چهار کشور مذکور استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که از نظر شباهت، در چهار کشور مذکور، دوره­های آموزشی و کارورزی تعریف شده است. رویکردهای آموزشی در کشور فنلاند، ژاپن و انگلستان متنوع، پژوهش محور، متناسب با گفتمان­های علمی و فن­آوری، و تغییرات اجتماعی روز جوامع است و در ایران، آموزش محور است. هدف از آموزش ضمن خدمت معلمان در چهار کشور مورد مطالعه، رشد و توسعه حرفه­ای مداوم معلمان است. در کشور فنلاند، انگلستان و ژاپن این آموزش­ها برگرفته از نیاز واقعی جامعه معلمان، متناسب با ضروریات فردی، سازمانی، و اولویت­های علمی و آموزشی است. در ایران بیشتر بر موضوعات ارزشی و تربیتی تاکید می­شود.