31 خرداد 1397

محمد رضا خدابخش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ایران (1383 - 1389)
  عنوان رساله: تاثیر سرعت، ویژگی های بخش بندی زبان انگلیسی و تلفظ مبهم بر درک مطالب شنیداری
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، ایران (1368 - 1374)
  عنوان پایان‌نامه: تاثیر علائم فونوتیک بر تلفظ زبان انگلیسی در میان زبان آموزان ایرانی
 • کارشناسی آموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه رازی سنندج ، ایران (1355 - 1361)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مهارت های شنیداری
 • مهارت های گفتاری
 • برنامه ریزی آموزشی
 • لهجه
 • آواشناسی
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
mahsa mahmoodarabi, mohammad reza Khodabakhsh (2015) Critical Pedagogy: ELF Teachers' Views, Experience and Academic Degrees English language teaching: 8; 100-110
2
محمد رضا خدابخش (1390) The Effect of Modified speech on listening to Authentic Speech The Iranian EFL Journal: 7; 184-200
3
محمد راسخ مهند، محمد رضا خدابخش (1382) بررسی معنایی کمّی نماها مجله پژوهش علوم انسانی (ویژه نامه زبان و ادب): شماره 7 و 8- سال چهارم; 72-91
مقاله ارائه‌شده
1
mahsa mahmoodarabi, mohammad reza Khodabakhsh (2016) The Iranian EFL Teachers' Awareness of Critical Pedagogy First English-French Conference on Applied Linguistics and Literature, Iran, Sanandaj
2
mohammad reza Khodabakhsh, Jalil Fathi (2012) On the Enhancement of Listening Comprehension: The Investigation of the Differential Effects of Speech Rate, Prosodic Features and Blurred Spech The 10th International TELLSI Conference: Bridging the Gap between Research, Policy and Practice, Iran, Tehran
3
mohammad reza Khodabakhsh, Jalil Fathi (2011) The Effect of Automatization of the Phonological Component on the Reading Comprehension of ESP Students The 9th International TELLSI conference, Iran, Ilam
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
mohammad reza Khodabakhsh (2016) Institutional Identity as a Predictor of EFL Teacher's Degree of Reflectiveness آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
2
mohammad reza Khodabakhsh (2015) Iranian ESP Students' Attitudes toward English Learning Materials آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
3
mohammad reza Khodabakhsh (2015) The Effect Of Using Jigsaw On Reading Comprehension آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
4
mohammad reza Khodabakhsh (2014) The Relationship between Creativity and Language Achievement in Iranian EFL Learners آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
5
mohammad reza Khodabakhsh (2014) The Iranian EFL Teachers Awareness of Critical Pedagogy آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
6
mohammad reza Khodabakhsh (2013) On the Advancement of Listening Comprehension; Through Blurred Speech, Prosodic Features and Pause آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی (1382 - 1384)
بیشتر