1403/01/31
میثم اکبری

میثم اکبری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0002-4251-1138
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 987163213
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: کردستان، سنندج، خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 202
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران (1385 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک (آنالوگ) ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1390 - 1392)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی مهندسی برق-الکترونیک (آنالوگ) ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1394 - 1398)
  عنوان رساله:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
A Rail-to-Rail Transconductance Amplifier Based on Current Generator Circuits Meysam Akbari, Safwan Mawlood Hussein, Yasir Hashim, Fabian Khateb, Kea-Tiong Tang (2023)
Implementation of a Multipath Fully Differential OTA in 0.18-μm CMOS Process Meysam Akbari, Safwan Mawlood Hussein, Yasir Hashim, Fabian Khateb, Tomasz Kulej, Kea-Tiong Tang (2023)
0.5 V, nW-Range Universal Filter Based on Multiple-Input Transconductor for Biosignals Processing Fabian Khateb, Montree Kumngern, Tomasz Kulej, Meysam Akbari, Viera Stopjakova (2022)
A 0.5-V Multiple-Input Bulk-Driven OTA in 0.18-μm CMOS Fabian Khateb, Tomasz Kulej, Meysam Akbari, Kea-Tiong Tang (2022)
0.4-V Tail-Less Quasi-Two-Stage OTA Using a Novel Self-Biasing Transconductance Cell Meysam Akbari, Safwan Mawlood Hussein, Yasir Hashim, Kea-Tiong Tang (2022)
Fully differential fifth-order dual-notch low-pass filter for portable EEG system Montree Kumngern, Fabian Khateb, Tomasz Kulej, Daniel Arbet, Meysam Akbari (2022)
A 0.3-V Conductance-Based Silicon Neuron in 0.18 μm CMOS Process Meysam Akbari, Safwan Mawlood Hussein, Ting-I Chou, Kea-Tiong Tang (2021)
An Enhanced Input Differential Pair for Low-Voltage Bulk-Driven Amplifiers Meysam Akbari, Safwan Mawlood Hussein, Yasir Hashim, Kea-Tiong Tang (2021)
0.5-V High Linear and Wide Tunable OTA for Biomedical Applications Fabian Khateb, Tomasz Kulej, Meysam Akbari, Montree Kumngern (2021)
An Adjustable Dual-Output Current Mode MOSFET-Only Filter Meysam Akbari, Safwan Mawlood Hussein, Yasir Hashim, Kea-Tiong Tang (2021)
A self-biased transconductor with widely input linear range for Gm-C filters Ebrahim Derogar, Meysam Akbari, Omid Hashemipour (2020)
A low-voltage gain boosting-based current mirror with high input/output dynamic range Mohamadsaeed Doreyatim, Meysam Akbari, Masoud Nazari, Sina Mahani (2019)
A charge sharing–based switching scheme for SAR ADCs Meysam Akbari, Omid Hashemipour, Masoud Nazari, Farshad Moradi (2019)
0.3-V Bulk-Driven Nanopower OTA-C Integrator in 0.18 µm CMOS Fabian Khateb, Tomasz Kulej, Meysam Akbari, Pavel Steffan (2019)
An energy-efficient DAC switching algorithm based on charge recycling method for SAR ADCs Meysam Akbari, Omid Hashemipour, Fabian Khateb, Farshad Moradi (2018)
Input Offset Estimation of CMOS Integrated Circuits in Weak Inversion Meysam Akbari, Omid Hashemipour, Farshad Moradi (2018)
An efficient approach to enhance bulk-driven amplifiers Meysam Akbari, Omid Hashemipour, Mohammad Hossein Moaiyeri, Armin Aghajani (2017)
Slew rate boosting technique for an upgraded transconductance amplifier Meysam Akbari, Alireza Hassanzadeh, Omid Hashemipour (2016)
An 8-Bit Unified Segmented Current-Steering Digital-to-Analog Converter Leila Sharifi, Masoud Nazari, Meysam Akbari, Omid Hashemipour (2016)
Systematic design of analog integrated circuits using ant colony algorithm based on noise optimization Meysam Akbari, Mohammad Shokouhifar, Omid Hashemipour, Ali Jalali, Alireza Hassanzadeh (2016)
INPUT REFERRED NOISE REDUCTION TECHNIQUE FOR TRANSCONDUCTANC AMPLIFIERS Meysam Akbari, Sadegh Biabanifard, Shahrouz Asadi (2015)
High performance reversed nested Miller frequency compensation Sadegh Biabanifard, S. Mehdi Largani, Meysam Akbari, Shahrouz Asadi, Mustapha C.E. Yagoub (2015)
Improving power efficiency of a two-stage operational amplifier for biomedical applications Meysam Akbari, Masoud Nazari, Leila Sharifi, Omid Hashemipour (2015)
Design of a 10-Bit High Performance Current-Steering DAC with a Novel Nested Decoder Based on Domino Logic Masoud Nazari, Leila Sharifi, Meysam Akbari, Omid Hashemipour (2015)
High performance folded cascode OTA using positive feedback and recycling structure Meysam Akbari, Sadegh Biabanifard, Shahrouz Asadi, Mustapha C.E. Yagoub (2015)
Design and analysis of DC gain and transconductance boosted recycling folded cascode OTA Meysam Akbari, Sadegh Biabanifard, Shahrouz Asadi, Mustapha C.E. Yagoub (2014)
ENHANCING PHASE-MARGIN OF OTA USING SELFBIASING CASCODE CURRENT MIRROR Meysam Akbari, Masoud Nazari, Ardavan Javid (2014)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
A 69MHz-Bandwidth 40V/μs-Slew-rate 3nV/√Hz-Noise 4.5μV-Offset Chopper Operational Amplifier Yarallah Kolivand, Yasser Rezaeiyan, Milad Zamani, Meysam Akbari, Omid Shoaei, Farshad Moradi, Kea-Tiong Tang (2023)
Energy-Efficient and Area-Efficient Switching Schemes for SAR ADCs Meysam Akbari, Masoud Nazari, Omid Hashemipour, Kye-Shin Lee (2019)
A Positive Feedback-Based Body-Driven OTA in Subthreshold Meysam Akbari, Omid Hashemipour (2019)
A High Slew Rate CMOS OTA with Dynamic Current Boosting Paths Meysam Akbari, Omid Hashemipour, Farshad Moradi (2018)
Design of Ultra-Low-Power CMOS Amplifiers Based on Flicker Noise Reduction Meysam Akbari, Sadegh Biabanifard, Omid Hashemipour (2014)
An ultra-low voltage, ultra-low power fully recycling folded cascode amplifier Meysam Akbari, Omid Hashemipour, Ardavan Javid (2014)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
طرح پژوهشی خاتمه یافته
طراحی و ساخت تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی 180 نانومتر CMOS مناسب مدارهای آنالوگ سوئیچ-خازنی میثم اکبری، یاسیر هاشیم، سافوان مولود حسین، فابیان خاطب، کیی-تایونگ تنگ (1402)

علایق پژوهشی

 • مدارهای فرا کم-توان برای سامانه های زیست-پزشکی
 • مدارهای حالت-جریانی آنالوگ
 • سامانه ها و مدارهای مجتمع آنالوگ ولتاژ-پایین
 • مدارهای آنالوگ نورومورفیک
 • تقویت کننده های هدایت انتقالی عملیاتی
 • مبدل های آنالوگ به دیجیتال
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مستعد برتر دریافت جایزه های تحصیلی، بنیاد ملی نخبگان، تهران، ایران (1395 - 1398)
 • پژوهشگر برتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (1397 - 1398)
 • فارغ التحصیل برتر مقطع دکتری، بنیاد ملی نخبگان، تهران، ایران (1398 - 1401)
 • 2% محققین برتر دنیا، مجله الزویر PLOS BIOLOGY (1399 - 1400)
 • محقق دوره فرصت مطالعاتی، آزمایشگاه ICE، دانشگاه آرهوس، آرهوس، دانمارک (1396 - 1397)
 • مدرس مدعو، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (1397 - 1398)
 • محقق پسادکتری، آزمایشگاه NBME، دانشگاه ملی تسینگ هووا، شینچو، تایوان (1398 - 1400)
 • عضویت در هیئت تحریریه مجله IEEE Open Journal of Circuits and Systems (1400 - ادامه دارد)
بیشتر