1403/01/31
لقمان علائی

لقمان علائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0003-3010-2959
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55343693800
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه علوم زیستی
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بیوفیزیک ، دانشگاه تهران ، ایران (1392 - 1397)
  عنوان رساله: اثر مهارکننده های سولفونامیدی بر ساختار و فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز II انسانی در حالات طبیعی و گلایکه شده (دیابتی)
 • کارشناسی ارشد بیوفیزیک ، دانشگاه تهران ، ایران (1387 - 1389)
  عنوان رساله: غیرفعال شدن حرارتی و قفل کنفورماسیونی آنزیم کربنیک انیدراز II گاوی
 • کارشناسی شیمی کاربردی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1383 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: -
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Sulfonamides stimulate ROS formation upon glycation of human carbonic anhydrase II Loghman Alaei, Morahem Ashengroph, Ali A. Moosavi-Movahedi (2023)
Chapter Eight - The concept of protein folding/unfolding and its impacts on human health Loghman Alaei, Morahem Ashengroph, Ali A. Moosavi-Movahedi (2021)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • بیوانفورماتیک
 • ساختمان و عملکرد پروتئین
 • زیست شناسی ساختاری
 • بیوترمودینامیک
 • بیوفیزیک
بیشتر