31 خرداد 1397

کورش ارزیده

مرتبه علمی: مربی
نشانی:
تحصیلات: کارشناسی ارشد / آمار
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Davood Farbod, Korosh Arzideh (2013) On the Properties of A Parametric Function for Distribution Generated by Levy's Law International Journal of Mathematics and Computation: 20; 52-59
2
Masoud Fazlalipor, Korosh Arzideh, Davood Farbod (2012) Fuzzy Hypothesis Testing with Fuzzy Data By Using Fuzzy P-Value Acta Universitatis Apulensis, Mathtics-Informatics: 32; 293-307
3
Davood Farbod, Korosh Arzideh (2011) Asymptotic Properties of Moment Estimators for Distributions Generated by Levy’s Law International Journal of Applied Mathematics and Statistics: 20; 55-59
4
Korosh Arzideh (2010) Maximum Likelihood Estimation of Conditional Possibility between two Consecutive ordered data International Journal of Applied Mathematics and Statistics: 17; 1-8
5
Korosh Arzideh (2009) Statistical inference for ordered data by using the concept of possibility theory Bulletin of Statistics & Economics: 3; 100 - 106
6
Korosh Arzideh (2007) Method of maximum likelihood estimation for paramenters of zadeh – density of fuzzy random variables Armenian society of computer & information systems: 1; 9-23
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!