1403/03/05
حسین جهانی عزیزآبادی

حسین جهانی عزیزآبادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36155399500
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده کشاورزی- گروه علوم دامی
تلفن: +988733660067

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات سطوح مختلف اسانس بر پارامترهای تخمیری شکمبه ای جیره حاوی نسبت مساوی از علوفه به کنسانتره در شرایط برون تنی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اسانس- تخمیر شکمبه ای - برون تنی - بازدهی تخمیر
سال 1393
پژوهشگران نگار خسرو زاد ، عثمان عزیزی ، حسین جهانی عزیزآبادی

چکیده

در این مطالعه اثر سطوح مختلف از مخلوط اسانسی حاوی 50% اسانس آویشن، 30% اسانس دارچین و 20% اسانس میخک بر پارامترهای تخمیری شکمبه با استفاده از تکنیک تولید گاز بررسی شد. به این منظور تیمارهای آزمایشی به شیشه های 125 میلی لیتری که حاوی 0.5 گرم از جیره پایه( 50% یونجه خشک و 50% کنسانتره) و 50 میلی لیتر مایع شکمبه بافری شده بود، اضافه گردید(8 تکرار برای هر تیمار). سپس شیشه ها در دمای 38.6 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت کشت داده شدند.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودن مخلوط اسانسی نسبت به تیمار کنترل اثری برکل گاز تولیدی( بجز تیمار 16 میکرولیتر)، غلظت نیتروژن آمونیاکی ، بازدهی تخمیر و ناپدید شدن ماده خشک و پروتئین خام (بجز تیمار 16 میکرولیتر) و الیاف نامحلول در شوینده خنثی نداشت . افزودن 16 میکرولیتر مخلوط اسانسی نسبت به تیمار کنترل منجر به افزایش حجم کل گاز تولیدی و کاهش میزان ناپدید شدن پروتئین خام شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مقادیر کمتر از 16 میکرولیتر از مخلوط اسانسی در 50 میلی لیتر محیط کشت نتوانست تخمیر میکروبی - شکمبه ای را در شرایط برون تنی تحت تاثیر قرار دهد.