1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل فیزیکوشیمیایی آب دریاچه سد گاران مریوان به‎منظور فعالیت‎های آبزی‎پروری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
عوامل فیزیکی و شیمیایی، آبزی‎پروری، سد گاران، استان کردستان
سال 1399
مجله مجله علمي شيلات ايران
شناسه DOI
پژوهشگران عرفان کریمیان ، حبیب الله محمدی ، ادریس قادری ، حمید حسین پور ، نظیر واحدی

چکیده

استان کردستان از نظر آب های سطحی و زیرزمینی یکی از استان های مهم کشور محسوب می گردد و سد گاران مریوان می‎تواند نقش مهمی را در فعالیت‎های شیلاتی و آبزی‎پروری داشته باشد. بدین منظور مطالعه حاضر شامل بررسی 22 عامل فیزیکوشیمیایی آب دریاچه سد گاران از مردادماه 1396 تا تیرماه 1397 در 4 ایستگاه انجام گردید. نتایج نشان داد که میانگین دمای آب دریاچه 6/7 ± 11/13 درجه سانتی‎گراد و غلظت اکسیژن محلول لایه سطحی و عمقی به‎ترتیب 8/44 و 3/87 میلی‎گرم بر لیتر بود. همچنین نشان داده شد که لایه ترموکلاین و اکسی‎کلاین از خردادماه شروع و در آذرماه از بین رفت. میانگین pH 7/9 و شفافیت نسبتاً بالا (2/03 متر) بود. میانگین سالانه قلیائیت، BOD5، COD، TSS، TDS و هدایت الکتریکی به ترتیب برابر با 138/59، 1/32، 25/02، 0/047، 156/91 میلی گرم بر لیتر و 241/58 میکروموس بر سانتی‎متر به دست آمد. همچنین میانگین غلظت مواد مغذی نیز در دامنه قابل قبول قرار داشت. به‎طورکلی، اگرچه تغییرات فصلی و بین ایستگاهی در مقادیر بعضی عوامل مشاهده گردید اما طبق نتایج به‎دست آمده از خصوصیات فیزیکوشیمیایی، سد گاران جهت فعالیت‎های آبزی‎پروری با الگوی استاندارد مطلوب است.