1403/03/08
حبیب الله محمدی

حبیب الله محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564547
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: کردستان - سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - گروه شیلات
تلفن: 087-33664600

مشخصات پژوهش

عنوان
اولین مشاهده اردک ماهی شمالی (Esox lucius) در دریاچه زریبار مریوان: ریخت شناسی، زیست شناسی تغذیه و تولیدمثل و بررسی تهدیدات این گونه مهاجم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اردک ماهی (Esox Lucius )، دریاچه زریبار، گونه مهاجم
سال 1399
مجله پژوهشهاي ماهي شناسي كاربردي
شناسه DOI
پژوهشگران حبیب الله محمدی ، ادریس قادری ، فرشاد مولودی ، برزان بهرامی کمانگر

چکیده

دریاچه زریبار مریوان مهمترین دریاچه طبیعی آب شیرین استان کردستان و غرب کشور است. در آبان 1398 گزارشی مبنی بر مشاهده یک گونه ماهی غیر معمول در ترکیب صید ماهیان این دریاچه دریافت شد و جهت شناسایی و بررسی اولیه زیست شناسی این ماهی نمونه برداری لازم صورت گرفت. نتایج اولیه نشان داد که گونه مورد نظر اردک ماهی گونه Esox lucius (Linnaeus, 1758) با میانگین وزن بدن gr 1/182 ± 3/630، طول کل mm 3/41 ± 4/418، سن 5/0 ± 7/2 سال، تعداد تخمک در گرم مولدین ماده 3/26 ± 9/171 و وضعیت رسیدگی جنسی مولدین ماده مرحله 35/0 ± 13/5 (کمترین مرحله 5 و بیشترین مرحله 6) و مولدین نر مرحله 57/0 ± 5/2 (کمترین مرحله 2 و بیشترین مرحله 3) مشاهده شد. همچنین با توجه به محاسبه شاخص RLG (12/0 ± 98/0) این ماهی دارای رژیم گوشتخواری بود که در دستگاه گوارش آن، ماهی کاراس (Carassius Carassius)، سفید رودخانه ای (Squalius cephalus)، کولی .Alburnus sp. و قورباغه مشاهده شد. بر اساس نتایج این ماهی می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اکثر آبزیان و دوزیستان دریاچه زریبار تاثیرات نامطلوب بگذارد و به عنوان گونه مهاجم شناخته شود. همچنین بررسی دستگاه تولید مثل نمونه ها نشان داد که هر دو جنس نر و ماده در میان ماهیان صید شده وجود دارد و هر دو جنس از نظر رسیدگی جنسی بالغ محسوب میگردند و شرایط زیست در دریاچه زریبار برای تغذیه و تولید مثل آن ها مهیا می باشد و در صورت ورود به رودخانه های پایین-دست می توانند تهدیدی جدی برای سایر ماهیان بومی بحساب بیایند.