1403/01/28
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
برنامه عملیاتی شهر و شهرداری سنندج
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
عملیاتی شهر ، شهرداری، بودجه ، سنندج
سال 1400
پژوهشگران کیومرث ایراندوست ، کیومرث حبیبی ، هوشمند علیزاده ، خالد احمدزاده

چکیده

برنامه راهبردی – عملیاتی شهر و شهرداری سنندج، برنامه ای با چشم انداز بلندمدت است که منتج از آن چهار برنامه عملیاتی میان مدت (5 ساله) برای اقدامات شهرداری سنندج تدوین می گردد. بخش اول این طرح، برنامه راهبردی شهر است؛ این برنامه در مقیاس زمانی 20 ساله تهیه می گردد و مخاطب آن، موجودیت شهر در کلیت آن است؛ فارغ از این که هر یک از پیشنهادها و اقدامات موردنیاز توسط کدام دستگاه اجرایی (شهرداری یا غیر آن) انجام می شود. (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، 1394) برنامه راهبردی شهر، با استفاده از تحلیل محتوای اسناد برنامه ای موجود یا با طی مراحل چشم اندازسازی و تحلیل شرایط راهبردی شهر با مشارکت کلیه بهره وران به ویژه نمایندگان دستگاه های دخیل در امور مرتبط با مدیریت شهری در کنار استفاده ازنظر شهروندان و تشکل های محلی، به گزاره های مشخصی به عنوان چشم انداز و راهبردهای توسعه شهر می رسد که هدف آن پاسخگویی به چالش های آتی توسعه شهر، حل مسائل کلیدی و روشن کردن افق توسعه آینده شهر است. (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، 1394:7) بخش دوم برنامه همان طور که از نامش پیداست، بخش عملیاتی است. موضوع برنامه ریزی در این سطح، عملیات شهرداری به عنوان یک سازمان عمومی غیردولتی است. درعین حال این سطح از برنامه ریزی پیوند بین سطح راهبردی و نظام تخصیص اعتبار، یعنی همان بودجه سالانه شهرداری را نیز برقرار می کند. در برنامه عملیاتی شهرداری که در مقیاس زمانی 5 ساله تهیه می گردد، پروژه ها و فعالیت های شهرداری شناسایی و فهرست می شوند. همچنین در برنامه عملیاتی با تعیین اهداف کمی در سطوح مختلف، ویژگی «سنجش پذیری» برنامه تأمین گردیده و با تعریف یک سطح مشترک با نظام بودجه ریزی شهرداری (طرح) امکان اتصال پذیری به برنامه کوتاه مدت و برنامه مالی شهرداری (بودجه سالانه) فراهم می گردد.