1403/01/28
هوشمند علیزاده

هوشمند علیزاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 22978245100
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگده هنر و معماری، گروه شهرسازی
تلفن: 08733666771

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی و مکان یابی شهر جدید سنندج
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
امکان سنجی ، مکان یابی، سنندج، مدل ، gis
سال 1400
پژوهشگران کیومرث ایراندوست ، کیومرث حبیبی ، هوشمند علیزاده ، هیمن شهابی

چکیده

از نگاه آمایش سرزمین در مقیاس ملی، شهر سنندج و استان کردستان در موقعیتی استراتژیک قرار گرفته که چهار راه ارتباطی و محل تقاطع کریدور ارتباطی شمال غرب – جنوب غرب (محور مرز بازرگان- بندر امام خمینی) و کریدور بین المللی شرق-غرب (محور اتصال مرزهای شرقی کشور به مرز باشماق و از آن طریق به اقلیم کردستان عراق و کشورهای همسایه غربی ایران) است و می تواند بسترساز توسعه شهر و منطقه تحت تأثیر آن باشد. این در حالی است که تمامی شاخص های اقتصادی، اجتماعی، عملکردی، محیطی و ... نشان می دهد که کردستان از مسیر توسعه باز مانده است. از طرف دیگر در حوزه پژوهش های بنیادی تجارب نشان داده است که نسل نوین شهرهای جدید در قالب تحول سیاست شهر جدید به سوی توسعه شهرهای اقتصادی و کارآفرین و نیز توسعه بوم شهرهای سبز و هوشمند و دوستدار محیط زیست در کشورهای روبه توسعه و با دگرگونی شتابان اقتصادی به روشنی میتواند رویکردی قابل اتکا در سیاست گذاری اقتصادی و شهری باشد. بنابراین معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان از طریق گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری اقدام به تهیه پروپوزال طرح " امکان سنجی و مکان یابی شهر جدید سنندج" با نوع پژوهش تحقیق و توسعه به منظور امکانسنجی ایجاد شهر جدید در استان کردستان و متعاقب آن مکانیابی شهر جدید با استفاده از مدل ها، ابزارها و متدهای نوین شهرسازی نموده و پس از طرح مسئله، چشم انداز، رویکردها و اهداف برنامه ریزی شهر جدید را تبیین نموده است. با توجه به پیچیدگی مسأله پژوهش پس از مطالعات چارچوب نظری و گردآوری شاخص ها و معیارهای شهر جدید بر اساس منابع علمی داخلی و خارجی ، ابتداً امکانسنجی احداث شهرک در شهرستان های استان کردستان بر اساس مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) و تحلیل سلسله مراتبی AHP مورد سنجش قرار گرفته و سپس در نرم افزار Expert choice محاسبات کمی مدل پیاده سازی گردیده تا نهایتا شهرستان سنندج به عنوان اولویت اول مکانیابی شهر جدید انتخاب گردید