1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
توسعه تنوع ژنتیکی در گندم نان
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
گندم، تلاقی بین گونه ای، گونه های خویشاوند
سال 1397
پژوهشگران قادر میرزاقادری

چکیده

توسعه تنوع ژنتیکی در گندم نان با هدف معرفی ژنهای مفید از راهکارهای عمده برای اصلاح گندم به شمار می آید. در این راستا توسعه تنوع ژنتیکی در گندم نان به ویژه ژنوم D آن با استفاده از گونه های خویشاوند دیپلوئید و پلی پلوئید که دارای ژنوم D هستند، مورد بحث قرار گرفت.