1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه هیبریداسیون فلوروسنس در محل (Fluorescence In Situ Hybridization)
نوع پژوهش
تدریس در کارگاه
کلیدواژه‌ها
کروموزوم، کاوشگر نشاندار، هیبریداسیون، فیش
سال 1397
پژوهشگران قادر میرزاقادری

چکیده

برگزاری کارگاه هیبریداسیون فلوروسنس در محل (فیش) در سطح ملی با هدف آموزش این تکنیک در سطح ملی