1403/01/28

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
القاء و معرفی گیاه دارویی-زینتی بابونه کبیر تتراپلوئید با استفاده از کلشی سین
نوع پژوهش
نوآوری
کلیدواژه‌ها
تتراپلوئیدی - بابونه - گیاه دارویی
سال 1387
پژوهشگران محمد مجیدی ، قاسم کریم زاده ، رضا امیدبیگی ، قادر میرزاقادری

چکیده

القاء و معرفی گیاه دارویی-زینتی بابونه کبیر تتراپلوئید با استفاده از کلشی سین