1403/01/28

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقدمه ای بر آمار و احتمال
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
آمار - احتمال
سال 1389
پژوهشگران قادر میرزاقادری ، محمد مرادی ، افشین فلاح

چکیده

چکیده ندارد