1403/01/28

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات درس

عنوان بیوانفورماتیک پیشرفته
شماره 5014
مقطع دکترای تخصصی
پیش‌نیاز -
توضیحات بیوانفورماتیک علمی بین رشته ای است که به تحلیل داده های مولکولی زیستی می پردازد. در چند دههٔ اخیر، پیشرفت در زمینه توالی یابی ماکرومولکول ها در موجودات مختلف حجم بسیار زیادی از داده های توالی و ساختار DNA، RNA، پروتئین و اطلاعات اپی ژنتیکی و غیره را به دست داده و در پایگاه های داده ذخیره شده است. بیوانفورماتیک دانشی نوظهور و بین رشته ای مرکب از علوم ژنتیک، کامپیوتر، آمار، ریاضی، بیوشیمی و بیوفیزیک است که به پردازش و تفسیر توالی، رفتار و عملکرد ماکرومولکول های زیستی از جمله مواردی چون ایجاد و جستجوی بانک های داده های زیستی، ژنومیک مقایسه ای، تحلیل چند شکلی های ژنتیکی، تحلیل بیان ژن ها و ساختار و عملکرد و تکامل پروتئین ها و روابط تکاملی آنها و بازسازی مسیرهای متابولیکی و غیره می پردازد. توضیحات بیشتر در: http://agri.uok.ac.ir/gmirzaghaderi/teaching/bioinformatics