1403/01/27

قادر میرزاقادری

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24335609700
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی: گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، صندوق پستی: 416، سنندج، ایران
تلفن:

مشخصات درس

عنوان طرح های آزمایشی در کشاورزی I
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات درس طرح های آزمایشی در کشاورزی الگوها و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها آماری را بر پایه قواعد آمار و احتمالات ارائه می دهد تا محقق بتواند داده هایی را که در خلال انجام یک آزمایش به دست می آورد به صورت علمی تجزیه کرده و نتایج را ارائه دهد. گرچه برنامه های آماری مختلفی برای تجزیه و تحلیل داده ها موجود است منتها کار با چنین برنامه هایی نیز مستلزم شناخت قواعد آماری و اصول درس طرح های آزمایشی می باشد. لازمه درک و یادگیری این درس، اشراف دانشجو بر اصول و قواعد آماری است که نیاز است در قالب درس پایه به عنوان پیش نیاز گذرانده شود.