1403/03/05
عاطفه احمدی دهرشید

عاطفه احمدی دهرشید

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
A novel evolutionary combination of Artificial intelligence algorithm and machine learning for landslides susceptibility mapping in the west of IRAN Yue Shen, Atefeh Ahmadi Dehrashid, Ramin Atashbahar, Hossein Moayedi, Bahram Nasrolahizadeh (2023)
A novel swarm intelligence: cuckoo optimization algorithm (COA) and SailFish optimizer (SFO) in landslide susceptibility assessment Rana Muhammad Adnan, Atefeh Ahmadi Dehrashid, Binqiao Zhang, Zhihuan Chen, Binh Nguyen Le, Hossein Moayedi (2023)
چارچوب توسعه گردشگری شهری با رویکرد برندسازی شهر سنندج مارال حسامی نقشبندی، فرزین چاره جو، عاطفه احمدی دهرشید، کسری کتاب اللهی (1401)
Multilayer Perceptron and Their Comparison with Two Nature-Inspired Hybrid Techniques of Biogeography-Based Optimization (BBO) and Backtracking Search Algorithm (BSA) for Assessment of Landslide Susceptibility Hossein Moayedi, Peren Jerfi Canatalay, Atefeh Ahmadi Dehrashid, Mehmet Mehmet Akif CIFCI, Marjan Salari Marjan Salari, Binh Nguyen Le (2023)
Prediction of landslides by machine learning algorithms and statistical methods in Iran Saeed Khezri, Atefeh Ahmadi Dehrashid, Bahram Nasrolahizadeh, Hossein Moayedi, Hosayn Ahmadi Dehrashid, Jürgen Scheffran, Hosayn Azadi (2022)
آینده‌پژوهشی توسعه استان کردستان، مسائل و چالش‌های پیش روی آن فرناز ایزدی، عاطفه احمدی دهرشید، فرزین چاره جو (1400)
تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی شهر سنندج با رویکرد شهر خلاق سید مسعود حبیبی، عاطفه احمدی دهرشید (1399)
تحلیلی بر تاثیر حکمروایی خوب در بهبود کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان دهگلان) حامد قادرمزی، حسین احمدی دهرشید، عاطفه احمدی دهرشید، فرهاد جوان (1397)
تدریس در کارگاه
کتاب
Climate Change The Social and Scientific Construct Atefeh Ahmadi Dehrashid, Naser valizadeh, Mohammad hosayn Gholizadeh, Hosayn Ahmadi Dehrashid, Bahram Nasrolahizadeh (2022)
پایان نامه