1403/03/04

عباس فرشاد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23970044300
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 08716627726

مشخصات پژوهش

عنوان
اثرات ال-گلوتامین و BME در دو دمای متفاوت بر انجماد پذیری اسپرم در بز مرخز
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
ال-گلوتامین، BME، اسپرم، بزمرخز، انجماد
سال 1389
پژوهشگران یاسر حسینی(دانشجو)، عباس فرشاد(استاد راهنما)، امیر رشیدی(استاد مشاور)، اسعد وزیری(استاد مشاور)

چکیده

به دلیل عدم امکان کپی پیس چکیده در بخش ضمیمه فایل قرار دارد.