1403/01/31
عبدالله امینی

عبدالله امینی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: 0000-0001-7191-4617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6952
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم تربیتی (فلسفه)
تلفن:

معرفی

دارای دکترای تخصصی در رشتۀ فلسفه، فارغ‌التحصیل دانشگاه اصفهان در سال 1392

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فلسفه ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1388 - 1392)
    عنوان رساله: ارزیابی طرح گادامر در نقد شکاف میان زیبایی و حقیقت در زیباشناسی مدرن
  • کارشناسی ارشد فلسفه ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1386 - 1388)
    عنوان رساله: جهان در اندیشه شوپنهاور
  • کارشناسی فلسفه ، دانشگاه تبریز ، ایران (1382 - 1385)
    عنوان پایان‌نامه: پایان نامه نداشتم.
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Play and Festival: The Role of Participation in the Experience of Art Abdollah Amini, Mohammad Javad Safian Isfahani (2013)
تفسیر شوپنهاور بر اصل جهت کافی عبدالله امینی، محمد جواد صافیان اصفهانی (1390)
جنبه های شناخت شناسانه و ایدئالیستی فلسفه شوپنهاور محمد جواد صافیان اصفهانی، عبدالله امینی (1388)
سخنرانی
کتاب
پایان نامه
«انتخاب مدرسه»: روایت‌های اپیزودیک از تجارب والدین و دانش‌آموزان افسانه رستمی، ناصر شیربگی، عبدالله امینی (1402)

علایق پژوهشی

  • هرمنوتیک- زیباشناسی- پدیدارشناسی- اگزیستانسیالیسم- معرفت شناسی- فلسفه سیاسی- فلسفه اسلامی- روانکاوی
بیشتر