1402/12/06

بیان کریمی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: کردستان، سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تلفن: ۹۸-۸۷-۳۳۶۶۴۶۰۰+

تحصیلات

  • دکترای تخصصی - فوق دکتری فلسفه ، تبریز ، ایران (1398 - 1400)
    عنوان رساله: ارزیابی جایگاه دیگری در ساخت گشایی سوبژکتیویته از هگل تا دریدا
  • دکترای تخصصی فلسفه ، تبریز ، ایران (1392 - 1396)
    عنوان رساله: بررسی مبانی انسان شناختی آرای سیاسی هابز و اسپینوزا
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
The Rise of the "Other" and the Fall of the "Self":from Hegel to Derrida محمد اصغری، بیان کریمی (1401)
واکاوی مفهوم فوکویی هیولایی از تابلوی ندیمه ها اثر ولاسکز الهام شمس، بیان کریمی، مهدی محمدزاده (1401)
خوانش هگلی-لاکانیِ ژیژک از سوژه بیان کریمی، مسعود بیننده (1400)
گسست معرفت شناختی و واسازی سوبژکتیویسم در فلسفه نیچه بیان کریمی، سید مصطفی شهرآیینی (1399)
بن مایه های یهودی در فلسفه اسپینوزا سید مصطفی شهرآیینی، بیان کریمی (1398)
تفسیر هابز از سرشت انسان و تأثیر آن در شکل گیری فلسفه سیاسی او سید مصطفی شهرآیینی، یوسف نوظهور، بیان کریمی (1397)
مبانی مابعدالطبیعی برتری دموکراسی در فلسفه اسپینوزا بیان کریمی، سید مصطفی شهرآیینی، یوسف نوظهور (1397)
اصالت اقتدار: افلاطون و هابز بیان کریمی، حسن فتحی (1396)
خوانش کربن از فلسفه تطبیقی سید مصطفی شهرآیینی، بیان کریمی (1394)

علایق پژوهشی

  • فلسفه مدرن و پست مدرن (سوبژکتیویته، دیگربودگی، اخلاق، سیاست و جنسیت)
بیشتر