28 خرداد 1397
ابراهيم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان شناسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی زبانشناختی حسن تعبیر در زبان فارسی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
حسن تعبیر، مدل وارن، ساخت های حسن تعبیری، زبان شناسی شناختی
پژوهشگران سجاد موسوی (دانشجو)، ابراهیم بدخشان(استاد راهنما) ، یادگار کریمی(استاد مشاور)

چکیده

حسن تعبیر در زبان فارسی، واژگان غیر مستقیم، مبهم و خوشایند هستند که جایگزین واژگان صریح آزاردهنده و ناخوشایند می شوند. حسن تعبیر ابزار گفتمانی قدرتمندی محسوب میشود که برای تقویت و افزایش نزاکت اجتماعی و حفظ خود-انگاره ی اجتماعی طرفین گفتگو به کار میرود.