1403/01/31
زاهد شمی

زاهد شمی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36459235300
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن: 08733624133

تحصیلات

 • کارشناسی شیمی کاربردی ، دانشگاه رازی ، ایران (1381 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی شیمی پلیمر ، تهران ، جمهوری اسلامی ایران (1389 - 1393)
  عنوان رساله: بررسی ویژگیهای فوتوکاتالیستی نانوالیاف هسته- پوسته تهیه شده با فرآیند الکتروریسی
 • کارشناسی ارشد شیمی پلیمر ، تهران ، ایران (1385 - 1387)
  عنوان رساله: تهیه ی نانوالیاف کامپوزیتی پلی آکریلیک اسید، پلی اتیلن اکسید و پلی آکریلونیتریل حاوی نانوذرات خاک رس، سیلیکا و اکسید روی به روش الکتروریسی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Molecular imprinted polymer shell on goethite nanorod core for creatinine identification and measurement Seyed Mojtaba Amininasab, Parvin Holakooei, Zahed Shami, Elham Jalilian (2022)
Sensitive Detection of Morphine by Efficient Molecular Imprinted Polymers Based on Goethite Nanorods Seyed Mojtaba Amininasab, Parvin Holakooei, Zahed Shami, Marjan Hassanzadeh (2018)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Synergistic Effect of g-C3N4 and Electrospinning on Phase Behavior of PVDF Faeze Gavili, Zahed Shami, Seyed Mojtaba Amininasab (2019)
TiO2@g-C3N4/PVDF Electrospun Composite Nanofibers Saber Esmaeilnyaei, Faeze Gavili, Zahed Shami, Seyed Mojtaba Amininasab (2019)
Photo-induced Super-wetting Electrospun Nanomembrane Parvin Holakooei, Seyyed Adib Katourani, Zahed Shami (2017)
Preparation of Polyacrylonitrile/Na-MMT/Sio2 composite nanofiber Zahed Shami, Naser Sharifi-Sanjani (2008)
سخنرانی
روش الکتروریس زاهد شمی (1394)
پایان نامه
تهیه نانوکامپوزیت های پلیمری جدید برای حذف نیترات از محلول های آبی سمیرا نوری، زاهد شمی، سیدمجتبی امینی نسب (1398)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • نانوالیاف پلیمری: الکتروریسی
 • نانوساختارهای متخلخل پلیمری
 • سنتز، شناسایی، ارتباط ساختار-خواص پلیمرها و نانوکامپوزیت های پلیمری
بیشتر

دانشجویان

 • صابر اسماعیل نیایی
  نام: صابر اسماعیل نیایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی پلیمر
  پایان نامه: تهیه نانوکامپوزیت الکتروریسی هیبرید پلیمر-کربن نیترید/ تیتانیم دی اکسید (g- C3N4/ TiO2) و بررسی رفتار خیس شوندگی
 • عاطفه قارلقی
  نام: عاطفه قارلقی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: طراحی و سنتز پلیمرهای هوشمند حساس به محرک pH و نور
 • سمیه دلبینا
  نام: سمیه دلبینا
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: تهیه غشای الکتروریسی پلیمری با خواص خیس شوندگی ویژه برای جداسازی برگشت پذیر مخلوط آب و روغن
 • پروین هلاکویی
  نام: پروین هلاکویی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی آلی
  پایان نامه: سنتز پلیمرهای قالب مولکولی بر پایه بستر نانوذرات برای استخراج انتخابی مورفین، کراتینین و بیسفنول A
بیشتر