1403/02/29
وحید زمانی

وحید زمانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 21325
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه تنوع و ذخایر ژنتیکی قوچ و میش ارمنی (Ovis orientalis) در شمال غربی ایران با استفاده از تراشه های میکروآرای DNA و توالی کامل ژنوم
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
قوچ و میش ارمنی تنوع ژنتیکی ذخایر ژنتیکی Ovis
سال 1400
مجله محيط زيست جانوري
شناسه DOI
پژوهشگران وحید زمانی ، مرضیه اسدی آق بلاغی ، سعید نادری ، حمیدرضا رضایی

چکیده

قوچ و میش ­های ارمنی (Ovis orientalis) غرب ایران به دلایلی از جمله شکار غیرمجاز و تخریب زیستگاه در فهرست سرخ IUCN در رده آسیب پذیر قرار گرفته و از سویی به عنوان نیای اجدادی نژادهای اهلی گوسفند (Ovis aries) سراسر دنیا ارزش فراملی دارند. در این مطالعه با استفاده از توالی یابی کل ژنوم و چیپ های BeadChip Ovine SNP 50K تنوع و ذخایر ژنتیکی جمعیت­ های قوچ و میش ارمنی شمال غرب ایران (آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، مرکزی، همدان، قزوین) به عنوان خاستگاه اهلی سازی گوسفند، شناسایی و با گوسفند­های اهلی همان مناطق مقایسه شد. تعداد SNP های کل ژنوم، ضریب درون آمیزی و ژنتیک لود بر اساس داده ­های ژنوم کامل، هم چنین هتروزیگوسیتی مورد انتظار به عنوان پارامترهای مرتبط با تنوع ژنتیکی بین دو گروه اهلی و وحشی مقایسه شدند. براساس نتایج به دست آمده تعداد SNP های تفکیک کننده به عنوان مهم ترین پارامتر تقریباً 24 میلیون برای گروه وحشی­ و در حدود 20 میلیون برای گروه اهلی­ محاسبه شد که اختلاف چشمگیری را نشان داد. با توجه به یافته­ های تنوع نوکلئوتیدی ژنوم، تنوع ژنتیکی بر اساس داده­ های ژنوم کامل در گروه وحشی نسبت به گروه اهلی بیش تر بود. بر اساس نتایج مطالعه حاضر قوچ و میش ارمنی با داشتن میزان بالای تنوع ژنتیکی به عنوان ذخایر ژنتیکی برای نژادهای اهلی تمامی گوسفندان اهلی دنیا ارزش حیاتی دارند و باید در اولویت برنامه های حفاظتی قرار بگیرند.