1403/02/29
وحید زمانی

وحید زمانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 21325
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی میزان دانش عمومی افراد از پدیده گرمایش زمین و تاثیرات آن بر محیط زیست
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
گرمایش زمین، محیط زیست، دانش زیست محیطی
سال 1400
پژوهشگران وحید زمانی ، هستی سعیدی

چکیده

از آنجایی که هر گونه استراتژی و اقدام ملی و بین المللی برای کاهش سرعت گرمایش زمین و پیامد های منفی آن مستلزم مشارکت شهروندان است. در این تحقیق میزان دانش عمومی 60 نفر از ایرانیان توسط پرسشنامه آنلاین در قالب 10 سوال مرتبط سنجیده شد و نتایج در نرم افزار SPSS توسط آزمون آماری کروس کال والیس مقایسه شدند. نتایج نشان داد که داشتن مدرک دانشگاهی در بالا بردن دانش زیست محیطی افراد در ارتباط با پدیده گرمایش زمین موثر است اما تفاوت معنی داری در میزان دانش افراد جوان، میانسال و مسن در سطح معنی داری 5 درصد مشاهده نشد. نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده ارگان های ذیربط در تبیین استراتژی های مشارکت عمومی در زمینه کاهش گرمایش زمین قرار بگیرد.