1403/02/29
وحید زمانی

وحید زمانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 21325
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ذخایر ژنتیکی گوسفند اهلی در غرب و شمال غرب ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
گوسفند اهلی، تنوع ژنتیکی، ذخایر ژنتیکی، Ovis aries
سال 1400
پژوهشگران وحید زمانی ، مرضیه اسدی آق بلاغی

چکیده

بر اساس مطالعات ژنتیکی غرب و شمال غرب ایران خاستگاه اهلی سازی گوسفند اهلی (Ovis aries) معرفی شده است. امروزه با توجه ایجاد نژادهای صنعتی تنوع ژنتیکی گوسفند اهلی در کشورهای پیشرفته بسیار کاهش یافته و اهمیت نژادهای گوسفند بومی ایران که نزدیکترین خزانه ژنی را به نیا های وحشی دارند به خوبی ملموس است. در این تحقیق تنوع ژنتیکی نژادهای گوسفند بومی غرب و شمال غرب ایران توسط نشانگر میتوکندریایی بررسی شد و نتایج نشان داد که تنوع ژنتیکی گوسفند های اهلی غرب و شمال غرب ایران در سطح مطلوب و بالایی قرار دارد و می تواند به عنوان ذخایر ژنتیکی برای تمامی نژادهای گوسفند دنیا محسوب شود و در صورت زوال ژنتیکی نژادهای گوسفند صنعتی امنیت غذایی انسان را در تامین پروتئین و لبنیات تضمین کند.