1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (تطبیق با قانون مجازات اسلامی)
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اقدام مسلحانه، بغات، بغی، فقه اسلامی، مجازات
سال 1400
مجله ديدگاه هاي حقوق قضايي
شناسه DOI
پژوهشگران افشین عبداللهی ، وریا حفیدی ، زانا ملکیان ، نشمیل شکری

چکیده

منشأ جرم انگاری بغی، مقررات اسلامی و شرع مقدس است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از محاربه جدا و به عنوان مستقل جرم انگاری شد. با توجه به اینکه بغی، به عنوان یک جرم حدی و مستوجب اعدام پیش بینی شده است، انتظار این است نحوه مقابله و مجازات باغیان، با حساسیت زیاد و با در نظر گرفتن مبانی فقهی، تعیین و تشریح شود. بر این مبنا، موضوع این مقاله نحوه برخورد و مجازات باغیان در مقررات اسلامی و تطبیق با موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است تا مشخص شود که میزان مسئولیت کیفری باغیان در قانون تا چه میزان با آموزه های فقهی مطابق دارد. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی، آیات قرآن و احادیث و منابع متعبر اسلامی را بررسی نموده و در پایان مشخص شد علیرغم اینکه قانونگذار سعی نموده در مجازات باغیان به آموزه های فقهی پایبند باشد، اما در عنوان مجازات آن اشتباه کرده است و در برخی موارد هم، عجولانه عمل کرده و مستقیماً اعمال مجازات را پیش بینی کرده است و از سایر راهکارهای اسلامی غافل مانده است.