1403/04/05
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی احکام رجم زناکار در اسلام و یهود
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
زنا، زنا، سنگسار، اسلام، یهودیت
سال 1400
پژوهشگران محمد علی حمه امین(دانشجو)، وریا حفیدی(استاد راهنما)، سهیلا رستمی(استاد مشاور)

چکیده

همه ادیان آسمانی در اصل از جانب خداوند تبارک و تعالی هستند، یعنی ادیان به منبع واحد و منبع واحد برمی گردند، بنابراین ادیان در بین خود به ویژه از نظر احکام، نزدیک و هماهنگ هستند. احکامی که اسلام با یهودیت در مورد آن موافق بوده زنا است، زنا در همه ادیان به ویژه در یهودیت حرام است و اسلام، یعنی اسلام و یهودیت بر حرام بودن زنا، همجنس گرایی، فحشا و سنگسار یک نفر توافق کردند. زناکار ازدواج کرده است، اما در احکام متعددی از جمله نهی از همجنس بازی و رجم زناکار مجرد یعنی زنا کننده و زنا کننده با کافر اختلاف داشتند. شکی نیست که حفظ نسب و ناموس یکی از اهدافی است که اسلام بر حفظ آن تأکید داشته و به همین دلیل زنا و فحشا را اعم از ظاهری و پنهانی نهی کرده است، همانطور که خداوند میفرمایند " و هرگز به عمل زنا نزدیک نشوید، که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است. " (اسراء: 32). این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از جمع آوری نظرات فقها از منابع حقوقی مصوب گذشته و حال، به منظور روشن شدن این موضوع انجام شده است. زنا یکی از تابوهای مطلق اسلام و همه ادیان آسمانی به ویژه یهودیت و از جنایاتی است که در دو دین اسلام و یهودیت برای آن مجازات و مجازات در دنیا قبل از آخرت تعیین شده است که بازدارندگی با آن مجازات هر کس که خود را به ارتکاب این شیطان شنیع وسوسه کند و آن را با مجموعه ای از احکامی که اهداف اسلام را محقق می کند تعیین کند.