1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
لزوم بازنگری و تغییر نگاه در اسناد بالادستی برای ارتقاء سطح کمی و کیفی پایان نامه های ارشد و دکتری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
پایان نامه، آسیب شناسی، اسناد بالادستی ، سیاست های کلان ، علوم انسانی
سال 1399
پژوهشگران وریا حفیدی ، سهیلا رستمی

چکیده

پایان نامه های ارشد و دکتری، تبلور کارآمدی و موفقیت سیستم آموزشی در تربیت متخصصان توانمند، یا شاهدی بر ناکارآمدی و ضرورت تغییر و تصحیح سیاست های علمی و پژوهشی کشور به شمار می رود. رکود کمی و کیفی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در دهه اخیر، ضمن ضرورت آسیب شناسی و شناخت عوامل رکود، اهمیت بازنگری و تغییر نگاه نسبت به رسالت دانشگاه را بیش از پیش آشکار می سازد. عوامل متعددی در ایجاد وضعیت موجود سهیم بوده و نمی توان عامل یا نهاد خاصی را به تنهایی مسئول وضع کنونی دانست؛ با این وصف، مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس مشاهدات عینی و تجربی به بررسی تأثیر نگاه اسناد بالادستی بر افت پایان نامه های ارشد و دکتری پرداخته و به نظر می رسد عواملی چون: نحوه تقسیم بندی بودجه دانشگاه ها، نگاه کمی به دانشجویان در تخصیص بودجه، توسعه و گسترش سریع مراکز دانشگاهی، نگاه کمی پژوهش مدارانه در رتبه بندی و تأثیرگذاری دانشگاهها، تغییر ساختار و منابع مالی دانشگاه ها، از جمله عوامل اصلی رکود علمی پایان نامه ها بوده که نیازمند تغییر و تصحیح سیاست های کلان در وزارت علوم و بازنگری در اسنادبالادستی است.