1403/04/04
وریا حفیدی

وریا حفیدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1325
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه پروپوزال نویسی مخصوص دانشجویان فقه و حقوق شافعی
نوع پژوهش
تدریس در کارگاه
کلیدواژه‌ها
پروپوزال، فقه شافعی، روش تحقیق، پایان نامه
سال 1399
پژوهشگران سهیلا رستمی ، وریا حفیدی

چکیده

کارگاه پروپوزال نویسی مخصوص دانشجویان فقه و حقوق شافعی، کارگاهی برای آشنایی دانشجویان با چگونگی انتخاب عنوان پایان نامه، نحوه پروپوزال نویسی خاص دانشجویان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، رشته فقه شافعی و کیفیت تکمیل فرم پروپوزال از جمله مباحث بیان مسأله، روش تحقیق در رشته الهیات ـ فقه شافعی، استخراج پیشینه، شیوه نوشتن منابع درون متن و منابع پایان متن و تبیین و توضیح سایر مباحث مربوط به پروپوزال از ابتدای نوشتن پروپوزال تا دفاع از پایان نامه را شامل گردید.