1403/01/27
صالح محمدی

صالح محمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 32635
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده هنر و معماری، گروه مهندسی معماری
تلفن: 0098-87-33662963

تحصیلات

 • کارشناسی مهندسی معماری ، دانشگاه شیراز ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد مهندسی معماری ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1384 - 1387)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی مهندسی معماری، مدلسازی سیستم های انرژی پایدار ، دانشگاه فنی آیندهوون ، هلند (1390 - 1394)
  عنوان رساله: Green Cities, Modelling the spatial transformation of the urban environment using renewable energy technologies
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Developing the Ecological Footprint Assessment for a University Campus, the Component-Based Method Salah Vaisi, Hooshmand Alizadeh, werya lotfi, Saleh Mohammadi (2021)
Interconnection and generation from a North Sea power hub – A linear electricity model Soheil Alavirad, Saleh Mohammadi, Michael Golombok, Koen Haans (2021)
Occupants’ Satisfaction toward Indoor Environment Quality of Platinum Green-Certified Office Buildings in Tropical Climate Masoud Esfandiari, Suzaini Mohamed Zaid, Muhammad Azzam Ismail, Mohammad Reza Hafezi, Iman Asadi, Ardalan Aflaki, Salah Vaisi, Saleh Mohammadi (2021)
A New Generation of Thermal Energy Benchmarks for University Buildings Salah Vaisi, Saleh Mohammadi, Benedetto Nastasi, kavan javanroodi (2020)
پایان نامه

علایق پژوهشی

 • فناوری های جدید در معماری (ساختمان ها و شهرهای هوشمند)
 • فیزیک ساختمان
 • مدلسازی و شبیه سازی انرژی در ساختمان
 • طراحی و تحلیل شبکه های هوشمند انرژی شهری (گرمایش و سرمایش شهری نسل های 4 و 5)
 • استراتژی های طراحی همساز با اقلیم - بیوکلیماتیک (فعال و غیر فعال)
 • Energy transition in the built environment
بیشتر

دانشجویان

 • Mitchel Knipscheer
  نام: Mitchel Knipscheer
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: Sustainable Energy Technology (SET)
  پایان نامه: Strategy Of EV Charging Infrastructure In Dutch Municipalities
 • Soheil Alavirad
  نام: Soheil Alavirad
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: Sustainable Energy Technology (SET)
  پایان نامه: Doggersbank Wind Hub, Interconnection And Generation
 • Gijs Klein Heerenbrink
  نام: Gijs Klein Heerenbrink
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: Master Construction Management and Engineering
  پایان نامه: Redundancy Optimization In Power Distribution Networks
 • Melvin Van Melzen
  نام: Melvin Van Melzen
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: Master Construction Management and Engineering
  پایان نامه: the Role Of Energy Storage In Smart Cities
 • Ruud Van Den Bosch
  نام: Ruud Van Den Bosch
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: Master Construction Management and Engineering
  پایان نامه: Modelling The Effects Of Different Renovation Scenarios Of Apartments On The Configuration Of The Ecovat Energy Storage System
 • Sander Barentsz
  نام: Sander Barentsz
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: Master Construction Management and Engineering
  پایان نامه: The Value Of Smart Grids
 • Erik Vijverberg
  نام: Erik Vijverberg
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: Master Construction Management and Engineering
  پایان نامه: a Techno-economic Energy Model For Business Premises
 • Hieu Doan
  نام: Hieu Doan
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: Master Construction Management and Engineering
  پایان نامه: Energetic, Spatial And Economical Evaluation Of Installation Of Energy Storage Technologies In Residential Areas
بیشتر

سوابق اجرایی

 • هیات علمی دانشگاه کردستان (1387 - 1390)
 • مدیر گروه معماری دانشگاه کردستان (1388 - 1390)
 • مهندس ارشد فناوری های نوین انرژی در شرکت مهندسی Witteveen+Bos (1395 - 1399)
 • محقق پسا دکترای معماری (سیستم های هوشمند انرژِی شهری) در دانشگاه فنی دلفت - هلند (1394 - 1399)
بیشتر

گالری تصاویر

PhD defence ceremony PhD defence ceremony کارگاه آموزشی در دانشگاه اف اچ یوانیوم اتریش PhD defence ceremony PhD defence ceremony