1402/12/15
سعدون عزیزی

سعدون عزیزی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 65456
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 206
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اینترنت اشیاء به زبان ساده
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
Internet of Things in Simple Words
سال 1397
پژوهشگران سعدون عزیزی

چکیده

هدف از ارائه این سخنرانی، آشنایی دانشجویان با مفهوم اینترنت اشِاء، اجزاء و برخی از کاربردهای ساده آن بود. با توجه به اینکه این ارائه برای دانشجویانی بود که تقریبا آشنایی چندان زیادی با فناوری اینترنت اشیاء نداشتند، سعی کردیم که از زبان بسیار ساده برای درک و تفهیم این فناوری استفاده کنیم. سرفصل های اصلی این سخنرانی عباتند از: اجزای اینترنت اشیاء شامل حسگرها، محرک ها، قابلیت اتصال به شبکه و اینترنت سنتی یخچال هوشمند به عنوان یک نمونه بارز از شیء هوشمند دلیل استفاده از اینترنت اشیاء علت های رشد چشمگیر اینترنت اشیاء چند مثال کاربردی ساده از جمله لباس هوشمند، آبیاری هوشمند در صنعت کشاورزی، خانه هوشمند و شهر هوشمند