1402/12/06
سعدون عزیزی

سعدون عزیزی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 65456
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی: دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، اتاق 206
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل پارامترهای آسیب پذیری توپولوژی هایپرایکس
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آسیب پذیری شبکه، ارزیابی کارآیی، تحمل پذیری اشکال، توپولوژی هایپرایکس، شبکه های میان ارتباطی.
سال 1391
پژوهشگران ناصر هاشمی ، فرشاد صفایی ، سعدون عزیزی

چکیده

قابلیت اطمینان یکی از اجزای مهم در ارزیابی کارآیی هر شبکه میان ارتباطی است. در بیشتر کاربردها، شبکه ها شامل صدها گره هستند که به شکل موازی با یکدیگر عمل می کنند. در چنین شبکه هایی احتمال خرابی هر یک از مؤلفه ها (گره ها و لبه ها) را می توان بررسی و تحلیل کرد. برای ارزیابی قابلیت اطمینان هر شبکه لازم است تا پارامترهای آسیب پذیری آن در برابر اشکالات و خرابی ها به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند. سهم اصلی ما در این مقاله، توصیف کامل و ارائه چارچوبی صوری از پارامترهای آسیب پذیری شبکه هایپرایکس است که تاکنون در ادبیات مربوطه بدان پرداخته نشده است. بدین ترتیب، این بررسی ما را قادر می سازد تا به درک مناسبی از توپولوژی هایپرایکس در برابر خرابی ها و اشکالات دست یابیم.